За Земята Лого

Проекти-финалисти от 2015 г.

Opens external link in new windowНастоящата секция на сайта е създадена по проект "Малки грантове за зелени граждански проекти", (BG05/1226), финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 <Opens external link in new windowhttp://www.ngogrants.bg/>. Публикуваното съдържание е отговорност само на ЕС За Земята и не може да се счита, че отразява
позициите на донора.

© 2003-2021  zazemiata.org