За Земята Лого

Виж кой лети

Виж кой лети

 

Проектът „Виж кой лети“ е идея на сдружение „Добро утре“. Той се стреми да създаде у децата интерес към птиците, начинът им на живот и техните навици; да възпита чувство на грижа у децата и учениците към птиците и дивата природа като цяло; да провокира у децата творческо мислене относно практично приложение на ненужни на пръв поглед вещи, включително неща, предназначени за изхвърляне; да допринесе за подобряване на съвместна работа между родители, учители и деца; да създаде условия за предлагане на нова услуга за туристи и любители на природата от Посетителския информационен център в с. Смилян.

Чрез проекта от „Добро утре“ се стремят да възпитат у децата на Смилян чувството за ангажираност и грижа към птиците и дивата природа като същевременно провокират творческото им мислене. Сред целите на „Виж кой лети!“ е и подобряването на съвместната работа между учители, родители и деца, както и подпомагането на местния екотуризъм.

Наблюдението на птици е сред обещаващите клонове на екотуризма, особено за хората, които желаят да опознаят птиците в естествените им местообитания. В същото време то допринася за развитието на общността, като образова местните относно високата стойност на биологичното разнообразие и опазването на природните зони. От Посетителския информационен център на селото отчитат, че дейността им би се подобрила, ако можеха да предоставят туристически обиколки, свързани с наблюдението на птици. Въпреки че към момента такава услуга не се предлага, към нея има интерес и е припозната от кметството на Смилян като перспективна възможност за допълнително привличане на туристи към селото и региона.


Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

© 2003-2021  zazemiata.org