За Земята Лого

За нас

За нас

ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network, Международни Енергийни Бригади, GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа).

Цели:

  • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;
  • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;
  • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

 

Дейност

Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда.

Енергийна кампания

Кампанията е насочена към популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини на производство на енергия. Основната дейности включват поставянето на изолации и енергоспестяващи материали в социалните домове за деца и възрастни хора, разпространяване на информационни материали, инсталиране на слъчеви системи, организиране на обществени дискусии и обучения. До този момент кампанията е обхванала над 4000 души и 20 институции на територията на страната.

© 2003-2023  zazemiata.org