За Земята Лого

Динамо

 

Проектът Динамо цели създаването на мобилно зарядно устройство, което да преобразува физическата енергия в електрическа. Той ще предложи на ползвателите пълна независимост от електрическата мрежа при зареждането и използването на различни мобилни устройства или компютърна система. Задвижването на генератора чрез въртящо колело ще акумулира енергия, достатъчна да зареди мобилен телефон, да се изгледа презентация, рекламен или музикален клип, или просто да се потренира в необичайна и увлекателна обстановка.

Друго приложение на проект Динамо може да бъде обособяването на енергийно независимо работно място в IT фирма, като това ще доведе до по-здравословен начин на работа, дори ако това работно място се ползва веднъж седмично от служителите.

Към мобилното зарядно ще бъдат инсталирани светлинни индикатори, активиращи се от количеството движение и показващи нивото на зареждане на акумулаторните клетки.

Проблемите, към чието преодоляване се стреми инж. Даниел Илиев, са:

– Относително ниската издръжливост на батериите на мобилните устройства;
– Липсата на зарядни устройства в градската среда
;
– Слабата физическа активност на населението /атрактивният уред ще привлече към спортуване най-вече младежите/;
– Тематична информираност и запознаване с важни проблеми на ежедневието;
– Превръщането на градската среда в място за иновативни решения;
– Стимулиране на учащите се да създават презентации и да представят собствени проекти.


Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org