За Земята Лого

Зелена класна стая

Зелена класна стая

 

“Зелена класна стая” е образователен проект. Това е дългосрочна инициатива за въвеждане на алтернативни подходи на учене чрез преживяване. За целта беше създадена смесена биоградина с кът за учене на открито. Учениците засадиха 50 ябълкови дръвчета, ягоди и билки, плодни храсти /малини, къпини и арония/, пролетни зеленчуци, подправки и цветя.Някои от акциите бяха организирани, други спонтанни, но всички деца участваха с желание и ентусиазъм.

Обособеният кът за учене на открито дава възможност на учителите да обединят много и различни теми и да ги представят на учениците по интересен, лесен за реализация и атрактивен начин.

“Зелена класна стая” осигурява личната връзка на децата с природата. Развива у тях нагласа за здравословен начин на живот и хранене, възпитава в отговорност и изследователски дух.

Проектът засяга и темата за рециклирането. Красивите арки и пейките в къта за учене на открито са направени от стари чинове. Училищните пейки са ремонтирани и отново се използват от учениците.

Работата по създаването на градините обедини усилията на малки и големи ученици и техните учители, бивши колеги и наши приятели.Заедно се трудят деца от различни етноси. Важен момент от проекта е внедряването на подхода “деца учат деца”. Големите ученици споделят опита си с по- малките и си сътрудничат в грижите за растенията.

Проектът получи широка подкрепа от местните хора. Някои помогнаха с обработките, други ни подариха растения.Наши гости на откриването бяха децата от местната детска градина. Те също ще могат да провеждат своите занятия на открито, сред природата.

Това е началото на нашата дългосрочна инициатива. Тепърва градината ще расте и ще се развива, а учениците ни ще учат най- важните уроци, тези на природата.

Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая Зелена класна стая

Идеята за зелена класна стая се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март проектът се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

За повече информация за зелената класна стая, моля, свържете се с:

Павлина Атанасова
Председател на СНЦ „Бъдеще за Кардам”

email: as1968@abv.bg

За създателите на зелената класна стая:

Организатор на проекта е сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Бъдеще за Кардам”. Дейността на сдружението е в обществена полза.Целта му е да насърчава и подпомага развитието на местната общност, да оказва помощ и съдействие при организирането на местни обществени мероприятия.

В своята дейност сдружението си сътрудничи както с местните власти, така и с други неправителствени организации.Пример за това е успешно реализираният проект по програмата ТГС Румъния- България, “Глобус на приятелството”.

За ЕС „За Земята”:

Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.

ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.

Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web: www.zazemiata.org

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

E-mail: info@zazemiata.org

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org