За Земята Лого

Градски номади

Съвременните градски номади на София – в търсене на нови възможности и разбиране

По-добри условия за живот на бездомните хора в София - тази цел си поставиха организаторите на проекта „Градски номади”. Те работят за намирането на решения в отговор на ежедневните нужди на хората, останали без подслон; за инициирането на социално предприятие, чрез което да се предлага работа на бездомните, както и за създаването на мрежа от организации, които да ги подпомагат. Не на последно място, авторите на „Градски номади” се надяват с усилията си за изследване на специфичната група и нагласите на широката общественост към нея да подпомогнат създаването на нова стратегия за преброяването на бездомните хора у нас.


В проекта ключово е разбирането, че хората без подслон не са безполезни и ненужни за общността, а извършват общественополезна дейност – събират отпадъци за рециклиране и така се опитват да се интегрират обратно в обществото.


През пролетта и лятото на 2015 година по проекта бяха изградени първата мобилна микрокъща, както и три колички за събиране на отпадъци. Помогнаха и доброволци. Къщичката бе поставена в Княжеската градина на столицата през юни. Собственикът й е 34-годишен бездомен мъж. През октомври бяха раздадени и трите колички. От „Градски номади” проведоха изследване сред 50 бездомници в широкия център на София, както и проучване на обществените нагласи спрямо хората без дом. Информация бе събрана и от кризисните центрове, приютите и социалните кухни в града. Резултатите бяха представени в началото на септември. Изследователската работа на доброволците бе съпроводена и от информационна кампания за проблемите и потребностите на съвременните номади без подслон. Организаторите заснеха два видеоклипа, единия – с участието на Деян Каменов от музикалната група Д2. Национални медии отразиха усилията на участниците в проекта, а организаторите му влязоха в диалог както с местните власти, така и с неправителствени организации, които работят по проблема, сред които Върховния комисариат на ООН за бежанците, „Каритас”, „Мисия без граници” и др. Инициаторите на „Градски номади” подпомагат бездомните в комуникацията им с представителите на дирекция „Социални дейности” към Столичната община, за да получат помощи, както и съдействат на МВР при издирването на бездомници, чиито близки са подали сигнал. Усилията на хората зад „Градски номади” не останаха незабелязани, те спечелиха наградата „Човек на годината” на Български хелзинкски комитет за най-обещаващ проект в областта на човешките права през 2015 година.
През август проектът прерасна в сдружение в обществена полза. Авторите му успяват да намерят работа на част от бездомните, с които се срещнаха, чрез социалните мрежи. Градските номади продължават да се развиват и сега.

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org