За Земята Лого

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“

Конкурс за есе „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“

С този конкурс Ви провокираме да споделите размислите си относно твърдението ”Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца” (индианска поговорка), като през него разгледате по Ваш избор някоя следните теми:

  1. Внос и употреба на генетично модифицирани фуражи в България - изнасяне на проблемите в други страни;

  2. Земеделие и климат - проблеми и решения за устойчиво развитие;

  3. Как си представяте изхранването и ежедневието си при евентуален колапс на екосистемите и недостиг на горива и храни след 15 години;

  4. Заграбването на земя: пречка пред бъдещите поколения.

Покажете как виждате връзката между тези въпроси и развитието на света, както и отношението между икономическото развитие и земеделието.

 

 

Вашите есета ще приемаме до 06.02.2016г.


Вижте условия и правила за участие на конкурса преди да напишете и изпратите есето си!

Вижте препоръчителна литература и видеа

Преди да напишете есето си може да попълните тази анкета. Това ще ви даде критичен поглед върху част от проблемите и ще ви помогне да задълбочите анализа си.


Участвайте и може да спечелите някоя от наградите в конкурса.


Защо стартираме този конкурс?!?


Европа обяви 2015 за година на развитието, но какво наистина означава развитие? Социалните, икономическите и екологичните проблеми се задълбочават, както на нашия континент, така и в цял свят. Милиони са принудени да мигрират не само заради войните, но и поради заграбванията на земите, промените в климата и съответно поради загубата на възможност да се прехранват от земеделие. Субсидираното индустриално земеделие в развитите страни от своя страна понижава цените на храните, но това често се случва за сметка на качеството, но и прави достъпа до храни изцяло зависим от колебанията на пазара. В момент на икономическа криза доходите на много хора са прекалено ниски, за да могат да си позволят качествена храна. Същевременно свръх концентрацията на земеделските земи в развитите страни откъсва хората от земята и така дори ако поискат няма да могат сами да произвеждат храната си. Високата ефикасност на индустриалното земеделието в развитите страни е свързано и с неустойчиви земеделски практики в развитите, като например вноса на евтини генетично модифицирани фуражи от Бразилия, САЩ, Аржентина и други страни. Още повече, че индустриализирането земеделие в развитите страни е сред основните виновници за климатичните промени, които са сериозна пречка за малките фермери в развиващите се.

Това са едва част от съвременните парадокси на неравното икономическо развитие. Човечеството тепърва ще трябва да се справя с тези предизвикателства, но все още нямаме ясна рецепта за това как. България е част от света и също ще се наложи активно да участва в откриването на решения. Вашето есе може да вдъхнови такива решения!

 

Конкурсът се провежда с финансовата помощ на Европейската комисия. Позициите, изразени в него са на За Земята и не отразявата тези на горепосочения донор.

© 2003-2024  zazemiata.org