За Земята Лого

Направи си сам

Какво е „Направи си сам“

Конкурс за свежи зелени идеи

Имате идея за зелен проект, който ще промени към по-добро света, в който живеем или поне едно малко, но важно за вас и хората около вас, кътче от него?

Освен това, за изпълнението на идеята ви трябват немного средства, защото вие сами или заедно със съмишленици сте мотивирани да го изпълните с много ентусиазъм и доброволни усилия.
Само че парите не растат по дърветата, а финансиране за такъв малък проект или няма, или трябва да се отсече една гора  за хартия за всички документи при кандидатстване и отчитане на резултатите.

Тук на помощ идва “За Земята”, като ви предоставя микро грантове, за да осъществите идеята си.

Представяме ви есенното блиц-издание на конкурса „Направи си сам“ на тема „Живот без боклук“!

Opens internal link in current windowВижте Условията.

Opens external link in new windowНастоящата секция на сайта е създадена по проект "Малки грантове за зелени граждански проекти", (BG05/1226), финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 <Opens external link in new windowhttp://www.ngogrants.bg/>. Публикуваното съдържание е отговорност само на ЕС За Земята и не може да се счита, че отразява
позициите на донора.

© 2003-2023  zazemiata.org