За Земята Лого

Mикро грантове за граждански зелени идеи

Направи си сам - Есен 2016: Живот без боклук

Микро грантове за граждански зелени идеи

Представяме ви есенното блиц-издание на конкурса „Направи си сам: Живот без боклук“!

Екологично сдружение За Земята ще подкрепи до 10 общественополезни зелени начинания, насочени към намаляавнето и полезното преобразуване на отпадъците от бита. Ще подпомогнем най-обещаващите предложения с начален капитал до 200 лв, които ще допълнят вашите собствени усилия, средства и приятели. Целта ни е вашите зелени проекти да се случат лесно и без излишна бюрокрация.

Печеливши качества:

 • пряко намаляване на количеството или токсичността на отпадъците, образувани от дадена група хора (домакинство, етажна собственост, махала и т.н.)
 • преобразяване на местната среда към по-добро и по-чисто
 • въздействие върху възможно най-голям брой хора
 • доброволен труд
 • дарения от местна или онлайн общност
 • нисък бюджет
 • осезаеми последици
 • дълготрайно влияние

Как, кога, какво?

Имате време до полунощ на 17 септември да изпратите на bezbokluk [at] zazemiata.org попълнен кратък формуляр за кандидатстване, който Initiates file downloadможете да изтеглите от тук. Одобрените предложения ще оповестим до 26 септември, а победителите ще имат един месец до 31 октомври да изпълнят идеита си.

Кой може да участва?

- Граждани, неформални граждански групи и НПО;
- Не могат да участват щатни служители на “За Земята” и свързани с тях лица.

Какви са изискванията към проектите?

Можете да подавате всякакви идеи за намаляване на отпадъците в бита. В България и Европа се прилага т.нар. Initiates file download„йерархия за управление на отпадъците“, която подрежда подходите за справяне с боклука в приоритетен ред:
1) предотвратяване (намаляване) – например замяна на обемна хартиена документация с електронна такава; отказ от хартиени рекламни брошури, еднократни пластмасови пликчета, чашки, сламки, бутилки и др.; „спасяване“ на хранителни продукти с изтичащ срок на годност ;
2) повторна употреба (поправка) – например размяна на книги, дрехи, играчки и др. употребявани вещи; поправка на електроуреди, компютри, мебели и др.
3) рециклиране и компостиране – например разделно събиране и предаване на вторични суровини за рециклиране или компостиране на градински / кухненски отпадъци
4) енергия от отпадъци (т.нар. „оползотворяване“) – например получаването на биогаз от разграждане на биоотпадъци в безкислородна среда. В този ред попада и изгарянето на отпадъци в топлоелектрически централи, циментови заводи или специални съоръжения (инсинератори) – подход, на който За Земята, като част от световното движение срещу изгарянето на отпадъци GAIA (Opens external link in new windowwww.no-burn.org), решително се противопоставя. Opens external link in new windowВижте защо тук.
5) депониране или „обезвреждане“ – това са официалните думички за изхвърляне на бунището. Това е най-нежеланият начин за справяне с отпадъците, който обаче Opens external link in new windowостава и най-използваният в България. Помогнете с вашите зелени проекти да преодолеем това стъпало и да се качим на горните три стъпъла на йерархията.

Идеята ви трябва да бъде в обществена полза. Това означава резултатите от вашето начинание да бъдат отворени за ползване или посещения от приятели, съседи и други заинтересовани, с цел да се убедят хората  в ползите от идеята ви.

Проектните идеи (или завършен етап от по-голям проект) трябва да могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета и в срок до 31 октомври 2016 г.

Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 200 лв.

В случай на проекти, които изискват повече средства, е необходимо да потърсите външно финансиране и да убедите журито, че идеята ще бъде завършена успешно, или да търсите сдружаване с други групи и да кандидатствате заедно.

Как се подават идеите и какво се случва след това?

Попълнен Initiates file downloadформуляр (Initiates file downloadсвали от тук) с разписана идея и ориентировъчен бюджет се изпращат по електронна поща на bezbokluk [at] zazemiata.org до полунощ на 17 септември 2016 г.
След оценка на идеите от специализирано жури, първоначално одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервюта между 20-23 септември в София или по скайп. Наградените проекти ще бъдат оповестени до 26 септември.

“За Земята” си запазва правото да промени датите, да удължи срока за кандидатстване при липса на качествени предложения, или да проведе продължение на конкурса.

Как се оценяват проектите?

Ще имаме жури от трима члена – експерти по управление на проекти,  устойчиво развитие и управление на отпадъците. Успелите кандидати ще подпишат договори със За Земята и ще получат насоки за безпроблемно изпълнение и отчитане.

Средствата са ограничени, затова не можем да гарантираме, че всяко високо оценено предложение ще може да бъде финансирано.

До кога трябва да бъдат изпълнени одобрените проекти?

В рамките на 1 месец, считано от 30 септември 2016 г. Всички дейности трябва да бъдат приключени и изразходваните средства трябва да бъдат отчетени до 31 октомври 2016 г. Екипът на За Земята ще бъде с вас и ще ви помага с менторство и идеи за още по-ефективно и зелено осъществяване на вашата идея.

Отчитане

Средствата от наградния фонд се изплащат срещу фактури, транспортни документи и граждански договори, издадени на името на За Земята. Участниците подписват декларации за получените материални активи по време на изпълнението на проекта. Всичко е максимално опростено, за да ви помогнем да изпълните идеята си, без да се удавите в бюрокрация.

Нашата цел с този конкурс?

Искаме да докажем ползата от микро грантове по линията на националните и общинските бюджети, както и еврофондовете, за да ги има занапред, да са достъпни за повече ентусиасти, лесни за кандидатстване и отчитане.
Искаме също  да покажем, че заедно можем да направим света по-добро място за живеене, където хората се чувстват по-щастливи и удовлетворени, като участват творчески и активно в реализирането на добри общественополезни идеи. За тази промяна е нужно много малко.

Желаем ви успех! Повярвайте си!

Нека ви подскажем

 • Помислете добре какво можете реалистично да изпълните за един месец с бюджет от 200 лв. Чрез описанието на идеята си трябва да ни убедите, че знаете как да похарчите средствата, за да постигнете желания резултат. Журито няма да ви награди за красива, но нереалистична или мегаломанска идея, която няма дори най-простичък бюджет.
 • Идеята трябва да е разбираема – все пак организаторите и хората в журито сме най-обикновени хора. Почти няма как да наградим проекти, които ще добиват петрол от отпадъци по тайнствена технология, нито пък обещание за изобретяване на технология за пълно „изчезване“ на боклука.
 • Да не е „зелена заблуда“ (greenwashing) - идеята ви трябва да носи действителна промяна към по-добро, а не да предлага фалшиви еко-решения. Няма как да наградим машина за ситно надробяване на пластмаси и влагането им в олекотен бетон. Няма да бъдат подкрепяни проекти, които предлагат високотемпературно преработване на отпадъци (Вижте защо тук) . Целете се към корените на проблема – често те се крият в поведението на потребителите или в замисъла (дизайна) на вещите.
 • Да не е в частна полза – няма да ви купим компостер за лични нужди, колкото и да е еко това. Но ако все пак искате да изградите кът за компостиране у дома си с евтини и достъпни материали, по изключение може да получите подкрепа, при условие, че вашият проект служи за демонстрация. Това означава резултатите от идеята ви да бъдат отворени за посещения от приятели, съседи и други заинтересовани с цел да се убедят хората  в ползите от, например, компостирането.
 • Внимавайте с разрешителни и лицензионни режими! Ако проектът ви трябва да мине през съгласуване с местната Община, моля, проверете какъв е редът за това и колко време ще ви отнеме, преди да кандидатствате.
© 2003-2021  zazemiata.org