За Земята Лого

Ura Gora: Our Future Forest

Ura Gora: Our Future Forest

ДОБРОВОЛЦИ ПОСАДИХА ГОРА-ГРАДИНА КРАЙ МАЛОМИРОВО С ЕКОЛОГИЧНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ

На 19 и 20 септември фондация „Ура Гора” организира дни за посещение край елховското село Маломирово, където всички са добре дошли да узнаят как се създава гора-градина и на открито, с народни песни и домашна храна да отпразнуват изобилието на природата и живота на село. Началото е от 14 ч. на 19 септември. Гостите ще разберат повече за проекта „Ура Гора: нашата бъдеща гора” и начините за възстановяване на изтощени земи чрез залесяване, строителство с естествени материали, отглеждане на пчели и независими методи за електро- и водоснабдяване.


Фондация „Ура Гора” е начинание на две млади семейства, заселили се в екологичното „Родово селище” в близост до елховското село Маломирово. През пролетта и лятото те проведоха обучения на доброволци за основните идеи, свързани с явлението гора-градина. През този период на специално подбран терен бяха засадени много горски и плодни дървета. Сега от фондацията са готови да споделят резултатите и да разкажат повече за пермакултурното възстановяване на земята. Всички заинтересовани са поканени да вземат участие и в дискусия за живота на село в България днес.


От „Ура Гора” вярват, че има неоспорима връзка между обезлесяването и дестабилизацията на екосистемите, особено в местата, където за земеделски цели се отглеждат преимуществено монокултури. Според членовете на фондацията залесяването не е задължение само на държавните органи, но и задача на активните жители, за да се създадат екосистеми, които осигуряват необходимите условия за прехрана, подслон, нови начинания, както и мирно пространство за живот и учене.


Фондацията разполага с 25 декара собствени земи, отворени за посетители и доброволци, където вече са започнали залесителни дейности с цел да се създаде пространство - пример за разнообразна горска екосистема. Теренът е заобиколен от около 300 дка земи на собственици, които заедно искат да създадат екоселище. Районът се намира в близост и до обработваеми замеделски земи, застрашени от засушаване и ерозия, както и до три села с намаляващ брой жители заради все по-малките възможности за развитие в икономически и социален план.


В своите земи „Ура Гора” създаде два тестови района от общо 3 декара за развитието на гори-градини, където наблюдава и изучава резултатите от залесяването. Проучването на развитието на младата гора включва международна група от доброволци, но при някои от летните семинари на „Ура Гора” в зелени инициативи взеха участие и местните деца, което е добър начин те да научат как функционират екосистемите, как да поддържат биоразнообразието в района и как да помагат на застрашени от обезлесяване региони.


За целта през март доброволци на „Ура Гора” обработиха тестовия терен и засадиха набелязани след проучване на района видове. За младите дървета бяха полагани грижи през цялото лято, а резултатите от работата бяха щателно проучени. Наблюдението и анализите на екосистемата ще продължат и през следващата година, а изводите ще бъдат публикувани онлайн. Така всеки, който иска да се захване с подобно начинание, ще може да се консултира с неоценимите познания и опит на хората, лично преминали по пионерския път.


От фондацията гарантират, че младата гора ще остане отворена за посетители и образователни инициативи. В дългосрочен план от „Ура гора” ще покажат на фермерите как с разнообразие от култури да си осигурят плодородна почва в устойчиво развиващ се регион. Така ще се засилят инициативността на местните и уменията им да се включват в независими проекти. За децата се предвижда „зелено училище” за екологично обучение чрез практически занимания на открито. Не на последно място – с увеличаването на растителното видово разнообразие, районът ще се превърне в желан хабитат за много и различни насекоми, птици и животни, както и ще разнообрази пашата на вече съществуващите пчелни колонии.


Проектът „Ура Гора: нашата бъдеща гора” е създаден с екологични методи и местни материали, по реализацията му се работи ръчно и без употребата на химикали. Доброволците се събират за общи инициативи и семинари в постройки, които използват соларна енергия и събрана дъждовна вода, а органичните отпадъци се компостират. Така всички научават повече не само за залесителните дейности, но и за устойчивия начин на живот, щадящ околната среда.


Ура Гора: нашата бъдеща гора” се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.За повече информация за инициативата, моля, свържете се с:


Софи Ростас Рийв

фондация „Ура Гора”

e-mail: sea.serpent.she.serpentgmailcomЗа създателите на проекта:


Създателите на фондация „Ура Гора” и на проекта „Ура Гора: нашата бъдеща гора” са две млади семейства, заселили се в обезлесен район край село Маломирово с мисията да възстановят екологичния и социален баланс в региона. За целта те отглеждат видове-пионери, които обогатяват местното биоразнообразие и разпространяват знанията си за хармоничен начин на живот сред природата. Фондацията привлича съмишленици чрез контактите си с местните жители, доброволци, неправителствени организации, управленски структури и медии. Целта й е да създаде повече възможности за младите хора за участие във възстановяването на региона, да промотира прилагането на алтернативни методи за устойчиво развитие и да обучи представители на местната общност да прилагат иновативни решения при справянето с проблеми, както и да ги окуражат в инициирането на собствени начинания.


За ЕС „За Земята”:


Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.


ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web:www.zazemiata.org

Facebook:https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

E-mail:info@zazemiata.org

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org