За Земята Лого

Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!

Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА !

Местната гражданска инициатива (МГИ) „Съседите на Рекоул” организира протестна акция за показно засаждане на дръвчета на територията на унищожения зелен пояс между открития рудник и пернишкия квартал „Стара Тева”. Събитието ще се проведе на 26 април, 2015 г. и ще премине под мотото „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”. Началото е в 12 ч., когато „Съседите на Рекоул” ще очакват всички желаещи да се включат на спирка „Винпром”.

В акцията ще се включат жители на пернишките квартали „Стара Тева”, „Димова махала” и „Рудничар” (кварталите наброяват няколко хиляди души), както и ученици от града. 40 дръвчета ще бъдат засадени на бракониерските пътища към обезлесения парк „Урса”.

Целта на „Съседите на Рекоул” е да изострят общественото внимание към липсата на същински рекултивационни дейности след приключване на минните концесионни договори в България. Членовете на местната инициатива са силно притеснени от занижения контрол, законовите пропуски и отказа на замесените административни органи да поемат своята отговорност.

В Перник „Съседите на Рекоул” отчитат редица проблеми. Сегашният концесионер (концесията приключва през май) извършва изкопни дейности по способа „открит рудник” на отстояние 300 м от жилищните сгради в урбанизирана територия. В пункт „Шахтьор“ са отчетени чести превишения на концентрацията на фини прахови частици (в сравнение със средните месечни нива). Липсва контрол върху изсичането на лесопарк „Урса”, въпреки гражданските сигнали за непрекъсната бракониерска дейност. Гората се изсича, за да се строят незаконни галерии за добив на въглища. Незаконните галерии подкопават основите на близките къщи и ЖП линията Перник–Волуяк, която вече два пъти е ремонтирана за милиони левове, основно с пари на данъкоплатците. Високите подпочвени води наводняват мазетата на къщите в кварталите „Рудничар” и „Стара Тева”. По информация на Община Перник и Министерство на икономиката в годишните работни проекти на концесионера липсват мерки и средства за опазване на околната среда и водите и за рекултивация на нарушените терени.

С акцията искаме да си помогнем сами и да възстановим поне 40 дръвчета в унищожения зелен пояс между открития рудник и квартал „Стара Тева”. Искаме да покажем на обществеността, че в Перник има хора, които се вълнуват от рекултивацията на нарушените от минна дейност терени. Очакваме публично обсъждане на проблема с участието на всички замесени страни. Надяваме се областният управител на гр. Перник да организира подобна среща в най-скоро време”, заявиха от „Съседите на Рекоул”.

https://www.youtube.com/watch?v=PE9jZ8tNaaM
(видео за проекта)

Акцията ще се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март проектът на МГИ „Съседите на Рекоул” се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

 

За повече информация за „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”, моля, свържете се с:

Галина Гергинова-Асенова
председател на МГИ „Съседите на Рекоул”
e-mail: sasedite_na_recoulabvbg

За организатора на „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!”:

Организатор на проекта „Искаме си РЕКУЛТИВАЦИЯТА!” е местната гражданска инициатива (МГИ) „Съседите на Рекоул“ (учредена по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление). Инициативата е създадена на 23.03.2014 г. в гр. Перник. Задачите й са да се поставят и обсъдят въпросите, засягащи живота, здравето и собствеността на гражданите, живеещи в кварталите в непосредствена близост до участък „Гладно поле – А“ на находище „Пернишки въглищен басейн“, община Перник, област Перник. Председател на МГИ „Съседите на Рекоул” е г-жа Галина Гергинова-Асенова.

За ЕС „За Земята”:

Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.

ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.

Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web: www.zazemiata.org

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

E-mail: info@zazemiata.org

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org