За Земята Лого

Иновативни алтернативи за хората и природата

Иновативни алтернативи за хората и природата

 

Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Млад природозащитник БЕСАПАРА” организира терасирането и укрепването на проблемен полски път в с. Бяга, област Пазарджик. Така местните сами си помогнаха и спасиха ерозиралия път и околните ниви, през които бяха принудени да преминават стадата и селскостопанската техника. След акцията на сдружението конфликтът между собствениците на граничните ниви и животновъдите и земеделците е решен.

Проблем пред група земеделски производители и животновъди бе 150-метров участък от полския път, граничен за землищата на Брацигово и Пещера. Пътят ежедневно се ползва от жители и на двете общини. Неравният терен, през който преминава, струпаните камъни в началото на конфликтния участък и водната ерозия взети заедно предизвикваха свличането на земни маси и образуването на дерета. С времето деретата навлязоха и в нивите на земеделските производители от ниската част на пътя. При силни валежи се образуваха още по-дълбоки ями, които станаха препятствие за преминаващите стада и селскостопанската техника. Така животни и машини навлизаха в граничните ниви, образуваха временни пътеки и нанасяха поражения върху насажденията. В резултат се създаде напрежение между собствениците на земите и преминаващите земеделски производители и животновъди.

Полският път е в землището на Община Брацигово, която не е заделила финансиране за укрепването на конфликтния участък, но не би спряла укрепителни дейности, извършени на проектен принцип. Допълнителна трудност представляват струпванията на каменна маса, както и вандалското унищожение на малкото растителност по ската.

Сблъсквайки се с проблема, членовете на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” взеха разрешението му в свои ръце като дренираха компрометираните участъци с камъни и изградиха тераси с износени и изхвърлени гуми. Подредените по ската гуми вече се запълват със земна маса. Предстои терасите да се довършат и в гумите да бъдат засадени чимове, лавандула и пауловния – растителни видове, чиито качества бяха непознати на местните жители. Същите видове през есента ще бъдат засадени и в дворовете на местното училище и детска градина.

За целта от сдружението проведоха обучения със заинтересованите хора в района относно иновационните алтернативни начини за по-екологичен живот; организираха събирането на изхвърлени гуми от коритото на Стара река; заедно с част от местните жители дренираха и терасираха терена и запълниха гумите с пръст. В инициативата се включиха земеделски производители и животновъди, пчелари, собственици, доброволци, дарители, представители на кметството в селото, учители и ученици.

След приключването на проекта на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” се очакват редица ползи за местната общност, а именно спирането на водната и ветровата ерозия в полския участък, както и обогатяването на видовото разнообразие и подобряването на условията за пчеларство в региона.

Често важна информация за иновации и алтернативи или не достига до земеделските производители, или те гледат с недоверие на нея. Ето защо когато правим обучения за иновации като въвеждане на домашно компостиране, усвояване на биологични отпадъци от калифорнийски червеи, надробяване на отпадъчните съчки при резитба на овощните градини и отглеждане на гъба кладница в тях, отглеждане на медоносното растение пауловния в застрашени от водна и ветрова ерозия почви, я онагледяваме с практическо приложение в стопанството на млад и перспективен земеделски производител от общността, което е гаранция за бъдещи последователи на добрата иновация”, казват от сдружението относно обученията, които организират.

Проектът се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март нициативата се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени проекта в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени инициативи и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

Повече информация за иновативните алтернативи за хората и природата – при връзка с:

Петя Георгиева
Председател на УС на СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”
email: mpbesaparagmailcom

За създателите на инициативата:

Организатор на проекта е сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Млад природозащитник БЕСАПАРА”. СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА“ е създадено през 2007 г. от група eнтусиасти, радеещи за съхранението и опазването на богатата природа в родния им край. В сдружението се работи само и единствено на доброволни начала, като се търсят финансови средства за реализация на някои от дейностите чрез проекти. За членовете на „Млад природозащитник БЕСАПАРА” децата и природата са най-големите богатства. Ето защо акцент в работата на сдружението е възпитаването на екологично мислене у подрастващите. Процесът е труден и дълъг, но резултатите са дългосрочни и устойчиви.

За ЕС „За Земята”:

Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.

ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.

Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web: www.zazemiata.org

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

E-mail: info@zazemiata.org

 

 

IMG_20140109_044723 IMG_20140109_044657 СТЕНАТА1 МАТОЧИНА СЕМЕНА

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org