За Земята Лого

Биоградинка за подправки

Био-градинка за подправки

ДЕЦА ОТ КЪРДЖАЛИЙСКО УЧИЛИЩЕ ОБЯВИХА НАЧАЛОТО НА ЗЕЛЕНА РЕВОЛЮЦИЯ В ГРАДА


Ученици и учители от ОУ „Св. Климент Охридски” в Кърджали, както и местни граждани, създадоха градина за екологично чисти плодове и зеленчуци и обявиха началото на своята зелена революция за по-добра градска среда и по-екологичен начин на живот. Децата вече знаят повече за органичното земеделие, опазването на биоразнообразието и околната среда и компостирането, а училищният им двор се превърна в любимо място в квартала. На 30 октомври от 12 часа всички, взели участие в създаването на биоградината, ще представят труда си. На тържеството ще има още драматизация, посветена на екологично чистите плодове и зеленчуци, както и викторина с награди.


Градините в градска среда са все по-полярна концепция в световен мащаб, особено в големите градове. Подобни инициативи намаляват зависимостта на населените места от внасянето на храни от далечни производители. По света градовете насърчават и подпомагат градското и околоградско земеделие като по този начин целят да развият системи, гъвкави и устойчиви на все по-честите промени в икономическо и екологично отношение. Повече местна продукция означава по-свежи и здравословни продукти и по-малка зависимост от внос.

 

Идеята тази практика да се пренесе в Кърджали е на Джанер Сами Емин, завършил „Екология и опазване на околната среда” в Лесотехническия университет в София и задълбочил познанията си в сферата, учейки в Холандия и Швеция. Според Джанер в последните години все повече хора в района на Кърджали се местят от селата в града и възможностите им да отглеждат сами плодове и зеленчуци, както са правели дълги години, са силно ограничени. Същевременно все повече млади хора нямат допирни точки със земеделието и трудно оценяват важността на домашно отглежданите и екологично чисти продукти. Решението и на двата проблема младежът вижда в създаването на екоградина в градска среда.


Избраната площ за проекта се намира в ОУ „Св. Климент Охридски”. Изцяло ограденият и недостъпен заден двор на училището, както и съседната детска градина, са изоставени. Липсата на млади семейства и деца е довела до закриването на детската градина, а местните власти не могат да я поддържат поради ограничените си финансови средства. Изоставената сграда влияе зле и на отсрещния училищен двор и съседните жилищни имоти.


За да се превърне зоната в екоградина за плодове и зеленчуци през пролетта и лятото в училището набраха доброволци. Включиха се и местни граждани. Дворът бе почистен, оградата – изцяло поправена и работата започна. Засадени бяха плодни дръвчета и храсти. Вече са изградени и градински сандъци с посеви, лехи с билки, както и компостери, които имат възможност да съберат част от биологичните отпадъци не само на училището, но и на жилищата в съседство. Градината разполага със система за капково напояване, която спестява вода и труд. От рециклирани материали бяха направени маса и пейки за учениците. Същевременно се оформи градинарски клуб от млади ентусиасти, които се грижат за насажденията. Децата се запознаха с ползите от компостирането и включването на училището в системата за разделно събиране на органичните отпадъци. Те научиха повече и за засаждането и отглеждането на овощни фиданки, както и за грижите за сезонните зеленчуци. Така учениците на ОУ „Св. Климент Охридски“ вече знаят повече за ползите от органичното земеделие, както и за опазването на биоразнообразието и околната среда. Не само в квартала, но и в интернет пространството най-новата биоградина на Кърджали се превърна в символичен призив за позитивно, градивно и грижовно отношение към природата, към живота и храната ни. „Искаме хората да се вдъхновят да мислят за промените, които могат сами да направят”, сподели директорът на училището Маргарита Тодорова.


Според инициаторите на проекта един от стряскащите ефекти на прехода у нас е неглижирането на обществените пространства и зелените площи в градовете. Стопанисването на сградите с обществено значение често е занемарено, а някои са дори изоставени. Преобразуването на подобни места в зелени алтернативи ще повиши качеството на живот на хората, ще им предостави нови хоби занимания и приятни места за срещи, както и достъп до свежи, екологично чисти плодове и зеленчуци. Нужда от такива има, тъй като на българския пазар повече са плодовете и зеленчуците, произведени по интензивни методи, за които се изразходват големи количества вода и торове, както и допълнителна енергия за транспортирането им. Произведената на място храна ще намали тежестта на общността върху планетата. А на местно ниво проектът ще подобри значително зелената инфраструктура на града, ще допринесе за по-здравословната и чиста среда на живот и ще създаде условия за по-голямо биологично разнообразие.


С проекта за зелена революция в Кърджали организаторите искат да насочат общественото внимание към социалноикономическите проблеми и тяхното отражение върху градската среда, както и да предложат решения за подобряването на ситуацията. Те съзнават, че инициативата им е само началото на дълъг процес, но вярват, че е и добър начин да се повдигне дебат по темата. Осезаемостта на резултатите от екоградината е най-силна сред учениците - деца от български, турски и ромски произход. Повечето са родом от Кърджали, а 1/5 от тях пътуват до училището от близките села. В съседство на училището се намират 6 жилищни кооперации с приблизително 200 семейства, за които подобряването на зелените площи също е от пряка полза. Проектът облагородява градската среда и така помага на всички кърджалии.

 

Идеята за зелена революция в Кърджали се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март проектът се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

За повече информация за зелената революция в Кърджали, моля, свържете се с:

Маргарита Тодорова

директор на ОУ „Св. Климент Охридски”

e-mail: mgg_todorovaabvbgЗа създателите на зелената революция в Кърджали:

Автор на проекта е Джанер Сами Емин. Той е завършил „Екология и опазване на околната среда” в Лесотехническия университет в София, а след това задълбочава познанията си в сферата, учейки в Холандия и Швеция. Джанер има опит като стажант и в екологична неправителствена организация във Великобритания. Негов партньор в Кърджали е ОУ „Св. Климент Охридски”. Училището обучава деца от български, турски и ромски произход.

За ЕС „За Земята”:


Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.


ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.


Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web: www.zazemiata.org

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

E-mail: info@zazemiata.org

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


© 2003-2021  zazemiata.org