За Земята Лого

Пази и залесявай около извори!

„Пази и залесявай около извори!“

 

С ДОБРОВОЛЕН ТРУД И 1000 ФИДАНКИ ОТ „ТРИНОГА” ОЖИВЯВАТ МЕСТНОСТТА ЧЕРНИ КАМЪК

От 19 до 27 септември сдружение „Тринога” организира доброволческа кампания под надслов „Пази и залесявай около извори!” в село Желен за създаването и развитието на екосистема в ерозирал район. За целта в засушената местност Черни камък ще бъдат засадени 1000 фиданки от горски и медодайни видове. Почвата ще бъде подготвена и подобрена чрез засаждането на бобови и житни растения. Усилията на „Тринога” са насочени към създаването на биоразнообразие и развитието на влажни зони в местността.

От 2012 година насам сдружението провежда доброволчески акции за изграждането на растителна ограда около терена и създаването на специфичен микрорелеф, спомагащ за улавянето и съхранението на дъждовната и снежна вода, както и за задържането и натрупването на органична материя. Успешното изграждане на жива ограда и оцеляването на засадените растения окуражават членовете на „Тринога” да продължат своята работа. Живата ограда предпазва изворната зона от стадата в района, а за да преминават те свободно през местността са оформени вътрешни живи стени, образуващи коридори.

На терена вече са изкопани ями, канали и микроводоеми. По време на доброволческия лагер ще се оформи релефът на местността, а растенията ще бъдат засадени и защитени с трънливи клони. Техническите решения относно изкопната работа и засаждането на фиданките бяха взети от специалисти по време на летния събор на „Тринога“ през август. Сега на площ от 4 декара около самия извор доброволци ще засадят хиляди семена на горски и овощни дървета, на малиноплодни и ягодоплодни, както и грудкови и билкови видове за изграждането на разнообразна етажирана растителност. На обновения терен предстоят международни срещи с екологична, здравна и педагогическа насоченост, както и стажове и обучения за обмен на знания и взаимопомощ.

Посетителите на „Тринога“ могат да се регистрират и да станат членове-гости на сдружението, а след това и да участват в живота на общността с доброволен труд, материален принос или дарения – според възможностите си. Основната част от дейността си сдружението развива в два центъра в село Желен, близо до Своге. Първият – „Даскаловата къща“, се намира в центъра на селото и е 150-годишна постройка с възрожденска архитектура и двор с овощни дървета, малини и билки, както и зеленчукова градина и нива. Центърът се развива устойчиво от 1978 г. насам чрез пермакултурни методи и практики от биодинамичното земеделие. Доброволците и гостите на „Тринога“ обаче остават предимно във втория център на сдружението – „Черни камък“. Той се намира в едноименната местност, на 3 километра от центъра на селото и представлява малка махала от стари кирпичени къщи, разположени в изворна зона. Поради обезлесяване и ерозия мястото е засушено. Именно тук членовете на „Тринога” и доброволците ще опитат да прекратят ерозията и да развият новата екосистема.

През „Черни камък“ преминават между 200 и 1000 доброволци, стажанти и гости годишно. Най-често това са семейства с деца, ученици, студенти, младежи, пътешественици, местни жители, преподаватели и хора, дошли да споделят или потърсят знания в областите екоземеделие, природна медицина, педагогика и взаимопомощ. Всички те ще ползват средата, създадена чрез проекта, и благата, които произхождат от нея.

Проектът не само сплотява хората, ангажирани в неговото осъществяване, но и осигурява благотворна среда за обмен на знания и опит и е чудесен пример за подражание за бъдещите посетители на „Тринога”.

 

 

Пази и залесявай около извори!” се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

За повече информация за инициативата, моля, свържете се с:

Филип Кирилов
ръководител на доброволческия лагер, сдружение „Тринога”
email: smokini2000yahoocom

За създателите на проекта:

Организатор на проекта „Пази и залесявай около извори!” е сдружение „Тринога”, село Желен. То е създадено като общност, която държи на семейните ценности. „Тринога” е домакин на срещи за природна медицина и устойчиво развитие, на обучения за живот и развитие в природна среда, както и на културни прояви. Посетителят в „Тринога“ се регистрира и става член-гостенин на сдружението. Той участва в живота на общността с доброволен труд, материален принос или дарения – според възможностите си. Основна част от дейността си „Тринога“ развива в двата си центъра в село Желен – „Даскаловата къща“ и „Черни камък“. Главна цел, определяща дейностите на сдружението, е създаването на среда в селото, подходяща за рехабилитация на екосистемата му и култивирането на полезни растения – горски, хранителни и лечебни, грижа за здравето и поминъка на местните жители, предаване на специфични знания и умения между поколенията, обучения и международни срещи.

За ЕС „За Земята”:

Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.

ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.

Повече информация за ЕС „За Земята”:

Web:www.zazemiata.org

Facebook:https://bg-bg.facebook.com/ZaZemyata

Email:info@zazemiata.org

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2003-2021  zazemiata.org