За Земята Лого

2017 Централен Балкан

 

 

 

Здравейте, скъпи приятели! 

~~~ English below~~~~

Рдаваме се да ви поканим на Чистене 2017!
То ще се състои в Национален Парк „Централен Балкан“ и Природен Парк "Българка" от 04.09.2017 до 10.09.2017. 

Програмата и датите са следните: 

03.09 - пристигане и настаняване в района на хижа Независимост, местност Узана
04.09 - чистене в местността Узана и Природен парк "Българка"
05.09 - преход към х. Мазалат
06.09 - чистене на х. Мазалат
07.09 - преход към х. Триглав
08.09 - чистене на х. Триглав
09.09 - чистене на х. Триглав
10.09 - отпътуване

Попълнете регистрационния формуляр до 20 август, за да заявите желанието си за участие: https://goo.gl/974GWD.

Таксата отново ще бъде 10 лева, като сумата е дарение за финансиране на следващото Чистене през 2018.

Ако искате да се включите активно в подготвката и реализацията на събитието, можете да:
- станете доброволец за закупуване и доставка на храна и материали до хижите
- да помагате с набирането на средства за чистенето 
- да пишете и публикувате информационни материали за иницитивата преди, по време на и след случването й
- да бъдете официален фотограф на събитието
- да снимате видео за Чистене 2017
- да бъдете готвач на групата (за цялото или част от времето от 03 до 10 септември)

За въпроси и заявки за доброволстване, пишете на Кристиян Найденов: k.naidenov[at]zazemiata.org

Можете да подкрепите почистването и чрез дарения:
- като отговор на апела ни в platformata.bg 
- в офиса на За Земята бул. Янко Сакъзов 11Б, гр. София
- на банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера „Дарение за Почистване“ и ваш телефон или имейл за връзка.

Ето детайлите за банковите преводи:
Име: Екологично сдружение За Земята
Адрес: ПК 975, София 1000
Град / Държава: София, България

Юробанк И Еф Джи България АД (Eurobank EFG Bulgaria AD)
София-1504,бул.Янко Сакъзов №68-70
BIC:BPBIBGSF
IBAN: BG82BPBI79401038681401

Прокредит банк
София-1000, бул.Дондуков 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

За контакти и въпроси:
тел. 02 943 11 23 или на info[at]zazemiata.org

Сърдечни поздрави,
Земляните

**************************************************************************

Dear friends,

We are delighted to invite you to the National Park Cleanup 2017, which will take place in 2 National Parks, Tsentralen Balkan and Bulgarka, from 04.09 to 10.09.2017.

The event schedule is

03.09 - arrival and accommodation near Nezavisimost Hut, Uzana area (near Gabrovo)
04.09 - cleanup of Uzana area and Bulgarka National Park
05.09 - hike to Mazalat Hut
06.09 - cleanup of the area near Mazalat Hut
07.09 - hike to Triglav Hut
08.09 - cleanup of the area near Triglav Hut
09.09 - cleanup of the area near Triglav Hut
10.09 - departure

Please register via the online form until 20.08 to confirm your participation: https://goo.gl/974GWD.

The fee is 10 leva, which will count as donation to next year's Cleanup in 2018.

If you would like to participate actively in the preparation and realisation of the event, you can either:
- volunteer to buy and deliver the food and gear to the huts
- help with fundraising for the Cleanup
- write and publish about the initiative before, during and after the event
- be an official photographer for the event
- make a video about Cleanup 2017, or
- be the group's chef (for the whole event or part of it between 03 and 10.09)

If you have any questions and requests about the volunteering, please contact Kristian Naidenov: k.naidenov[at]zazemiata.org

You can support the Cleanup if you make a donation:
- as a reply to our request in в platformata.bg
- in Za Zemiata's office, Sofia, bul. Yanko Sakazov 11B
- via payment to Za Zemiata's bank account, when you indicate as reference "Donation for Cleanup" and your phone number or email.

These are the details for bank payment:

Ekologichno Sdruzhenie Za Zemiata
PK 975, Sofia 1000, Bulgaria

Eurobank EFG Bulgaria AD)
Sofia-1504, bul. Yanko Sakazov 68-70
BIC:BPBIBGSF
IBAN: BG82BPBI79401038681401

Procredit Bank
Sofia-1000, bul. Dondukov 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

For further questions, please contact
02 943 11 23 or info[at]zazemiata.org

Sincerely,
Zemlianite

© 2003-2024  zazemiata.org