За Земята Лого

2004 Рила

Рила 2004

На 23ти август успешно приключи тазгодишното национално почистване “Рила 2004”.

В резултат на едноседмичната акция, обхващаща Природен парк “Рилски манастир” и Централен Рилски Резерват и югоизточен дял от Национален  парк “Рила” бяха събрани рекордното количество от седем и половина тона отпадъци. В бригадата взеха участие над сто души от цяла България.

Най-замърсени участъци бяха Кирилова поляна над Рилски манастир и района на хижа “Грънчар”, където от стари сметища бяха събрани над 4 тона отпадъци. Въпреки положените усилия и големите количества събрани чували околностите на “Рилски манастир” продължават да бъдат изключително замърсени. Трудно биха могли да бъдат почистени и старите замърсявания на хижа “Рибни езера”, до която се стига единствено пеша. В същото време, районът на хижа “Чакър войвода” бе ниско замърсен в резултат на редовното извозване на отпадъци от страна на хижаря. Разкритията показват, че регулярното изнасяне на отпадъци извън рамките на Националните паркове е не само по-щадящо околната среда но и по-евтин вариант за стопаните на хижите.

Решаващ фактор за поддържане на чистотата в Националните и Природните паркове е и културата на туристите, които е нужно да осъзнаят, че в планините служба по поддържане на чистотата няма. За тази цел по време на ежегодните си екологични бригади ЕС “За Земята” разпространява информационни материали, призоваващи посетителите да взимат обратно  своите отпадъци си и да ги изхвърлят на съответните за това места извън парковете.

Тазгодишната кампания бе осъществена със съдействието на ДНП “Рила”, ДПП “Рилски манастир”, Туристическо дружество Трекинг БГ (www.trekkingbg.com) и туроперато Валор консулт, арендаторите на хижите “Чакър войвода”, “Заврачица”, “Грънчар” и “Рибни езера”, и община Рила.

© 2003-2024  zazemiata.org