За Земята Лого

2008 Централен Балкан

Национално почистване в Централен Балкан 2008


Националното почистване в Стара Планина на Екологично сдружение „За Земята“ се увенча с успешното събиране на близо три тона отпадъци. В събитието взеха активно участие 70 души, от 6 до 70 годишна възраст от Варна, Пловдив, Казанлък, Велико Търново, Габрово, София и Стара Загора. Инициативата представлява единствено по рода си ежегодно високопланинско почистване на трудно достъпни терени. Извършва се за десета поредна година с участието на доброволци от цялата страна в защитените територии на България.

Тази година почистването протечете съвместно с Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ по маршрут х. „Вежен“ – х. „Ехо“ – х. „Козя стена“. От района на хижа „Вежен“ бяха събрани и изнесени 0,6 тона отпадъци. Околностите на хижите „Ехо“ и „Козя стена“ бяха най-замърсени, От там бяха събрани съответно 1,4 и 0,9 тона боклук. От двете хижи извозването на отпадъци е трудно, скъпо и не се практикува. Въпреки огромния брой чували, изнесени на гръб, сметищата в районите им не са ликвидирани.

„Само в района на „Козя стена“ останаха голям бетонен контейнер за вода, пълен с битови отпадъци и старо сметище широко 4 на 5 метра, за изнасянето на които ще трябва да организираме допълнителен работен лагер“, споделя Ваня Бонева от „За Земята“. „Най-новото сметище на хижа „Козя стена“ обаче, беше ликвидирано, изнесено и преобразено в малинова градина“, добавя Бонева.

Хижа „Ехо“, например, демонстрира разделно събиране, съпроводено с разделно изхвърляне в самия Национален парк. „Според хижарите там, алуминиевите кутии от шкембе чорба се разлагат за една година при смесването им с оборска тор“, разказва участникът Димитър Василев.

Битовите отпадъци на високопланинските и труднодостъпни хижи представляват не по-малко сложен проблем от боклука на София. Хижарите са задължени да заплащат данък смет, но общините не извършват сметосъбиране в труднодостъпни планински местности, нито инициират свалянето на отпадъците от там. В същото време всички сметища в Националните паркове са незаконни и подлежат на санкции.

От друга страна посетителите на Националните паркове внасят тонове битови отпадъци, които по навик оставят в кошчетата за смет на хижите. По-голямата част от туристите не се замислят, че опаковките, които изхвърлят в хижите се депонират незаконно в съответната защитена територия.

„Затова настояваме всички труднодостъпни хижи да премахнат кошчетата си за смет и туристите да поемат отговорност за донесените от тях отпадъци“, коментира Александра Йоцова. „От своя страна, хижарите трябва да свалят всички опаковки и други отпадъци, които внасят в парка“.

© 2003-2024  zazemiata.org