За Земята Лого

2006 Рила

Почистване Рила 2007

Приключи деветото национално почистване на защитени територии РИЛА 2006.
В рамките на седем дена над 3,5 тона тона отпадъци бяха събрани из околностите на хижите Македония и Рибни езера и  заслон Кобилино Бранище.

Покрита беше голяма част от територията на Природен парк Рилски Манастир, в това число
Канарските езера, Синьото, Смрадливото и Сухото езеро, местността Тиха Рила, пътеката от заслон Кобилино бранище към хижа Рибни езера и Кирилова поляна. Най-южния дял от Национален Парк Рила беше също прегледан, включително туристическите маршрути от хижа Македония към Семково, хижа Рибни езера, Бодрост и  Добърско, Поповокапските езера. Най-замърсен бе района  на хижа Рибни езера и заслон Кобилино бранище, като отпадъците от там бяха сваляни на гръб до най-близките проходими черни пътища.

Уникална и отличителната черта на тазгодишната акция за почистване беше рекултивацията на сметищата на хижа Македония и хижа Рибни езера. Отпадните ями бяха изгребани и затревени с местни растителни видове. По този начин затрупаните с полуизгорели опаковки, стъклени и пластмасови бутилки, буркани, консерви, дрехи, батерии, автомобилни гуми, дезодоранти и дамски превръзки и т.н. терени бяха отново в хармония с околната природна среда, така както са изглеждали преди повече от 30 години.

Липсва регламент и система за извозване на отпадъците, генерирани в рамките на трудно достъпните хижи в защитените ни територии. Вече половин година отпадъците от хижа Рибни езера се свалят с помощта на коне. Въпреки ежегодните акции за почистване за  ЕС За Земята, замърсяванията в близост до хижите, не разполагащи с коне или финансов стимул за сваляне на генерираните от тях битовите отпадъци ще продължават. Необходима е действаща наредба, прокарана от съответните министерства - на околната среда и водите относно националните паркове и на земеделието и горите относно природните паркове.

В акцията за почистване се включиха над осемдесет души на възраст от 17 до 50 години. Участници имаше от Варна, Стара Загора, Казанлък, Дупница, София, Бургас, Амстердам, Гент и Будапеща.

За успешното провеждане на РИЛА 2006 съдействаха националната организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕкоБулпак, Национален парк Рила, Природен парк Рилски манастир, Трекинг БГ, Туристическа агенция Еко Монд, Туристическа агенция Айгидик, хижа Македония и Рибни езера.

© 2003-2024  zazemiata.org