За Земята Лого

Енергия и климат

Общностни енергийни проекти

CoPowerPositionBG_BGversion.pdf

Общностни енергийни проекти - позицията на НПО на български език

Енергийни кооперативи

Темата за енергийните кооперативи и общностните енергийни проекти ще набира все повече скорост у нас и в Европа. Ето първите заявки за създаване на условия за развитие на такива проекти, които даваме от За Земята като част от Opens external link in new windowПриятели на Земята Европа и членове на Opens external link in new windowCEE Bankwatch Network. Позицията е достъпна на български и английски език. Самата позиция бе разпратена пред декември 2013 г. към всички Управляващи органи на оперативни програми с молба за обсъждане на изрични мерки за допустимост на общностни енергийни проекти в европейското финансиране, но към втората половина на януари 2014г остава без абсолютно никакъв отзвук.

Community energy projects - NGO position in English

CoPowerPositionBG_ENversion.pdf

Community energy projects - NGO position in English

Енергия и климат

Екологично сдружение "За Земята" работи за популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини на производство на енергия.

Становище относно проекта за Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.


На 31 март 2009 г., в Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) беше връчено общо становище от представители на неправителствени организации, бизнеса, учени и експерти, относно проекта за Енергийна стратегия на Р България до 2020 г. Становището изразява общи кратки към проекта за енергийна стратегия и предлага съвременна визия за бъдещето на енергийния сектор в страната.

Представители на организациите и фирмите, изготвили становището, пристигнаха пред МИЕ с атрактивна вело-рикша, с което искаха да демонстрират подход към устойчива употреба на енергията, какъвто следва да бъде приложен и в стратегията, която ще определя развитието на енергийния сектор в следващите повече от десет години.

 Становището на английски език

 Становището на български език

Визия за устойчива енергетика на България


Екологично сдружение "За Земята", в партньорство с Институт за зелена политика, CEE Bankwatch и INFORSE–Europe изготви алтернативен енергиен сценарий на България до 2050 г.

Сценарият цели представяне на концепция за развитие на енергетиката ни с постигане на задоволяване на енергийните ни нужди изцяло от собствени енергоресурси и постигане на 100 % енергопотребление от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към 2050 г., както и получаване на обратна връзка от експерти по отношение на първия модел на сценария с цел той да бъде допълнително усъвършенстван.

Алтернативен енергиен сценарий (на български)

Initiates file downloadПодробна обосновка на алтернативния енергиен сценарий (на български)

 Alternative energy scenario (in English)

Initiates file downloadAlternative energy scenario - Background note (in English, contains detailed argumentation)

Декларация на участниците в Национална конференция "Енергийна стратегия на Р България - анализи и препоръки"


На 21 февруари се проведе пресконференция, на която беше представена обща декларация на участниците в провелата се на 19 и 20 февруари Национална конференция "Енергийна стратегия на  Р България – анализи и препоръки".

По време на двудневната конференция, организирана от Екологично сдружение "За Земята", представители на неправителствени и природозащитни организации, учени експерти, представители на бизнеса и браншови организации, обсъдиха и анализираха Проекта за Енергийна стратегия на България до 2020 г., предложен от Министерство на икономиката и енергетиката и установиха сериозни слабости в предлагания документ.

Декларацията, изразява общо съгласие и разбиране, че са необходими значителни промени в подхода на подготовка и приемане на енергийна стратегия на България както и на целите, приоритетите и стратегическите решения в нея.

През месец март предстои внасянето на общо аргументирано становище в отговорните институции – Министерство на икономиката и енергетиката, които изготвят енергийната стратегията, Министерство на околната среда и водите, които ще извършат екологичната оценка на проекта, както и Европейската комисия.


Декларация на участниците в Национална конференция "Енергийна стратегия на  Р България- анализи и препоръки"

 Declaration of the Participants in the National Conference entitled "Energy Strategy of the Republic of Bulgaria – Analysis and Proposals"

Въпросник за кандидат-депутатите на Избори 2009


Екологично сдружение "За Земята" в сътрудничество с други български неправителствени организации (включително Коалиция "За да остане природа в България") изготви кратък въпросник предназначен за кандидатите за депутати на предстоящите парламентарни избори.

Въпросникът адресира някои от основните предизвикателства пред българското правителство през следващия му мандат - енергийна политика, климатични промени, опазване на околната среда и биоразнообразие, устойчиво развитие и международна търговия. Тези теми са не само неразривна част от дневния ред на България и ЕС, но и от изключително значение за цялата Международна общност.

На въпросите са отговорили:

 Борислав Димитров Сандов, ПП "Зелените"

 Боян Цветков Лалов, Граждани за спасяване на Отечеството

 Георги Йорданов Йорданов, ПП "Зелените"

 Георги Рашков Георгиев, ПП "Другата България"

 Даниел Събчев Събев, ГЕРБ

 Д-р Росен Тодоров Цонев, ПП "Зелените"

 Ивайло Стоименов, ПП "Зелените"

Ирена Василева Цокова, ПП "Зелените"

Камелия Петрова Кирова, ПП "Другата България"

Мариана Костадинова Стоянова, ПП "Зелените"

 Мария Капон, Единна народна партия

Мария Тодорова Ненова, Синята коалиция

Мирела Иванова Кръстева, ПП „ЛИДЕР” с Новото Време

Наталия Петрова Димитрова-Попова, ПП "Зелените"

Петър Стоянов Йовев, ПП "Зелените"

Петя Генчева, ГЕРБ

Петя Ставрева, Синята коалиция

Стоян Иванов Христов, ПП "Зелените"

 

 

Таблици с отговорите, разделени по партии:

Таблица - всички партии

ГЕРБ

Граждани за спасяване на Отечеството

Единна народна партия

ПП "Зелените"

ПП "Другата България"

ПП "ЛИДЕР" с Новото Време

Синята коалиция

 

 Изводите

Гражданите питат, политиците отговарят


Кандидатите за евродепутати споделят политическите си виждания в анкета, изготвена от граждански организации. Екологично сдружение "За Земята" подготви кратък въпросник, предназначен за кандидатите за Европейски парламент през тази година.

Във въпросникa са посочени някои от основните предизвикателства пред Европейския парламент през следващия му мандат - енергийна политика, климат, природозащита, устойчиво развитие и международна търговия. Тези теми са не само неразривна част от дневния ред на ЕС, но и от изключителна важност за цялата международна общност.

Въпросникът е изпратен до всички политически сили, издигнали свои кандидати за ЕП, както и директно до много от конкретните кандидати. Към настоящия момент са отговорили кандидати за евродепутати, издигнати от "Синята Коалиция", "Коалиция за България", "Коалиция НАПРЕД" и "ПП Зелените".

Този въпросник е разработен в рамките на  международен проект в сдружението участва - "Изграждане на съгласуваност. Търговия за развитие: Развитие на помощи за търговия", финансиран от Европейската комисия. В целите на проекта се включват дейности като: популяризиране на политиките на ЕС за устойчиво развитие чрез търговия, провеждане на обществен дебат за устойчивото развитие, дискутиране на мерките за подпомагане под шапката на "Помощи за търговия" и други. Въпросникът е съгласуван и с организации от българския неправителствен сектор, работещи в областта на опазване на околната среда, сред които Коалицията "За да остане природа в България".

Въпросник за кандидатите за евродепутати

На въпросите са отговорили (изтеглете DOC файловете с отговорите):

 Атанас Чобанов, Синята Коалиция

 Маруся Любчева, Коалиция за България

 Владимир Зиновиев, Коалиция НАПРЕД – ВМРО, ЗНС, Гергьовден, ЕНП

 Андрей Ковачев, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

 Деница Петрова, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

 Борислав Димитров Сандов, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

 Найден Чакъров, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

 Мариана Стоянова, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

Богомил Шопов - Бого, Политеческа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"

Национална конференция "Енергийна стратегия – анализи и препоръки", 19 и 20 февруари, София


Екологично сдружения "За Земята" организира национална конференция на тема "Енергийна стратегия на Р България – анализи и препоръки".

Събитието ще се проведе на 19 и 20 февруари, в конферентната зала на TBS Consulting, бул. Мария Луиза 92, ет.5.

По време на конференцията ще бъде обсъдена и анализирана предложената от Министерство на икономиката и енергетиката Енергийна стратегия на Р България до 2020 г., ще бъдат направени предложения за промени и препоръки към документа.

 Покана

Предварителна програма

 Формуляр за участие

За газовата "криза" и енергийната стратегия


Становище на неправителствените организации Екологично сдружение "За Земята", Институт за Зелена Политика и Екологично сдружение "Деметра" по повод спрените доставки природен газ и проекта за Енергийна стратегия на България до 2020 г.

За газовата "криза" и енергийната стратегия –  Становището на български език

The gas 'crisis' and the energy strategy of Bulgaria –  Становището на английски език

Петиция в защита на европейската политика за промените в климата


Петиция
в подкрепа на пакет Климат и eнергетика на Европейския съюз, обръщение към премиера Сергей Станишев.

© 2003-2023  zazemiata.org