За Земята Лого

Енергия и климат

ЗА ЗЕМАТА вярва, че днес всички сме на кръстопът

Нашата визия

ЗА ЗЕМАТА вярва, че днес всички сме на кръстопът. Изкопаемите горива за добив на енергия са пред изчерпване. Равносметката от напрекъснато покачващите се производство и консумация на енергия е промяна в климата, унищожаване на огромни земни пространства за извличане на горива, нерешени проблеми с радиоактивните отпадаци в световен мащаб, засушаването. Всичко това оставяме в наследство на поколенията след нас. Време е да приемем нов подход, когато планираме нашето енергийно бъдеще. Въвеждането на мерки за енергийна ефективност, развитието и внедряването на нови, чисти възобновяеми и сигурни енергийни технологии е императив, който не търпи отлагане. Пренебрегвайки съществуващите пред нас алтернативи рискуваме повече, отколкото можем да си позволим.

Кампания: Енергийна Ефективност
В сравнение със страните от ЕС България консумира 7 пъти повече електроенргия за 1ца БВП. Над 40% от домакинствата у нас попадат в категорията "енергийна бедност", тъй като не са в състояние да покриват разходите си за енергия (електричество и отопление) без това да се отразява върху други съществени нужди като храна, обучение и т.н. Още през 1998г. екип от експерти създаде Национална Стратегия за Енергийна Ефективност, включваща над 100 мерки и чието изпълнение би довело до спестяването на 2345 MW електроенергия (първите 4 блока на АЕЦ "Козлодуй" произвеждат общо 1760 MW). За съжаление тази стратегия така и не беше реализирана на практика. В момента Агенциятя за Енергийна Ефективност изработва нова, която все още не е достъпна за обществеността и нейното реализиране остава в неясното бъдеще. За Земята работи за внедряването на ефективни и достъпни мерки за спестяване на енергия от 1999г., когато се присъедини към международната мрежа за Чиста енергия и мрежата Международни Енергийни Бригади

Ние сме против атомната енергетика, защото имаме в предвид много информация, която не се чува по медиите и можем да докажем, че тя е не само пример за екологично, но и финансово безразсъдство - завевещание за бъдещите поколения на опасността и проблемите по поддръжката на отпадъците. В същото време ние живеем с риска от аварии, замърсявания и инциденти с ядрения транспорт. Това ли е по-добър жизнен стандарт?!

Бедността ни кара да вярваме в митовете за "безопасността" и "неизбежното зло", надявайки се на "добро бъдеще", но как да стане добро след като завевещаваме проблеми, отровена земя и безперспективност.

© 2003-2024  zazemiata.org