За Земята Лого

Енергия и климат

Отговори на въпросите на Екологично Сдружение „За земята“ относно стрес тестовете на ядрени електроцентрали

ZZ-press-stress-testove.pdf

Закъснения и неясноти​ при изпълнението на 12 от 20 мерки от плана за действие на стрес-тестовете на АЕЦ „Козлодуй”

stress-testove-otgovori.pdf

Отговори на въпросите на Екологично Сдружение „За земята“ относно стрес тестовете на ядрени електроцентрали

Австрийска агенция задава въпроси за планирания нов блок на АЕЦ „Козлодуй” 7

Австрийска агенция по околна среда отправи серия въпроси към Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на АЕЦ „Козлодуй” 7. 
Критичните коментари са изготвени по поръчка на австрийското министерство на околната среда.

Докладът може да бъде видян тук, като е изготвено и резюме на български език (32-45 стр.):

http://www.umweltbundesamt.at/<wbr>fileadmin/site/umweltthemen/<wbr>umweltpolitische/<wbr>ESPOOverfahren/UVP_kozloduy7/<wbr>REP0449_Kozloduy7_FSN_Kern_<wbr>final.pdf

Някои от основните заключения са:

Тип реактор

 • Информацията относно методите и резултатите от анализите за безопасност на разглежданите типове реактори и също относно изискванията за безопасност (включително вземането под внимание на научените след Фукушима уроци и използването на концепцията за практическо елиминиране, когато последното е приложимо) по отношение на новия ядрен блок е недостатъчна.

Оценка на площадката

 • Докладът за ОВОС не предоставя ясна информация относно определянето до каква степен новият блок ще е проектиран за издържане на предполагаемо разбиване на голям пътнически или военен летателен апарат.

 • Пожари и изтичания на опасни течности и газове: Заключенията в доклада за ОВОС, които се отнасят към тези теми, не са напълно разбираеми, понеже съответната информация се съдържа в отделни документи, до които експертният екип няма достъп. Няма становище дали са взети под внимание съответните въздействия, причинени от транспортирани в близост до площадката експлозиви.

 • В доклада за ОВОС няма предоставена информация за базовите стойности на проектирането срещу вятърно натоварване. Поради тази причина също така не е ясно дали ще бъдат покрити натоварвания, причинени от торнада. В доклада за ОВОС не се обсъждат други екстремни метеорологични въздействия, освен породените от ветрове и торнада.

Анализ на аварии/трансгранично въздействие

 • Предоставената в доклада за ОВОС информация не е достатъчна за оценка на потенциалните радиационни последствия, причинени от тежки аварии. Необходима е допълнителна информация, включително списък с разгледаните покрити от проектирането аварии, ефективността на специалните функции на новия ядрен блок относно предотвратяването и смекчаването на последиците от тежки аварии, както и информация относно техническата обосновка на количеството освободен материал при тежка авария.

 • Според доклада за ОВОС анализите на тежки аварии с количество освободен материал Cs-137 от 30 TBq потвърждават отсъствието на радиационен риск за Република Австрия. Въпреки това австрийските експерти препоръчват да се изчислят последствията от тежка авария с голяма степен на освобождаване като допълнение към сценария с ограничено освобождаване, представен в доклада за ОВОС.

Повече за агенцията:

http://www.umweltbundesamt.at/

Оценка на уязвимостта на ядрените реактори в Козлодуй и атомните централи в Румъния,Унгария,Украйна

StressTests.pdf

Оценка на уязвимостта на ядрените реактори в Козлодуй и атомните централи в Румъния,Унгария,Украйна

Проблеми и алтернативи на ядрената енергетика в България

Alternativi_na_yadrena_energetika.pdf

Kozloduy_NPP_7-_CBA.pdf

Problemi_i_reshenia_sled_socialnite_buntove-VEI_poziciya-2013.pdf

Report-3AEC-BG.pdf

Ликвидирани ли са последиците от уранодобива в България - Доклад

Doklad_za_uranovi_mini_2007.pdf

Кампанията "АЕЦ БелеНЕ!"

Екологично сдружение "За Земята" е член на Opens external link in new windowНационална коалиция "АЕЦ БелеНЕ!".

Целите на Коалицията са:

 • Недопускане изграждането с обществени средства или с обществени гаранции на ненужната, опасна и скъпоструваща АЕЦ “Белене”;
 • България – зона, свободна от радиоактивни отпадъци;
 • Приемане и изпълнение на нова енергийна стратегия на България, която да има за основна цел преминаването на енергетиката към “зелена енергия” (дял на възобновяемите енергийни източници към 2050 г. – 60-70%), като в кратко- и средносрочен план се наблегне на енергийната ефективност, когенерацията, ВЕИ (25 % до 2015 г.);
 • При участието си в либерализирани енергийни пазари България да не бъде поставена в позицията на “енергийна колония”, т.е да изнася електричество, поемайки изключително за своя сметка замърсяванията, здравните рискове, риска от ядрени аварии и други проблеми на ядрената енергетика, както и финансовите загуби от цикъла “внос на първични енергийни ресурси – производство на електроенергия – износ на електроенергия”.

 

Национална коалиция “АЕЦ БелеНЕ!” работи чрез:

 • Участие в процеса на обсъждане строителството на АЕЦ “Белене”;
 • Изготвяне на становища, анализи и доклади;
 • Водене на съдебни дела срещу решения на административни органи;
 • Работа с различни обществени групи;
 • Лобиране;
 • Участие в публични дебати;
 • Публикации и визуални прояви;
 • Сътрудничество с лица, организации и институции от цял свят, които имат сходни цели в своите страни и региони.
© 2003-2024  zazemiata.org