За Земята Лого

Енергия и климат

Доклад за климатичните политики

Екологично сдружение „За Земята” участва в изготвянето на международен доклад за климатични политики. Докладът е разработен заедно с международната мрежа за устойчива енергия- INFORSE-Europe и представя анализ на климатичните политики в девет нови държави-членки на Европейския съюз.

Opens external link in new windowДокладите на INFORSE, на английски език
Initiates file downloadДоклад за България, на български език
Opens external link in new windowДоклад за България, на английски език

Становище на ЕС "За Земята" относно преразпрделението на квоти

Във връзка със срещата проведена на 25.03.2008г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), посветена на преразпределяне на парниковите квоти Българската стопанска камара (БСК) ни уведомява ,че новите квоти ще се определят на база вече изхвърлени парникови газове през миналата година, тъй като данните на БСК сочели, че предприятията всъщност се вместват в орязаните количества, като дори щели да останат резерви, които през следващия период ще се използват за пускане на нови мощности или увеличаване на производствения капацитет, както обяснява Димитър Бранков пред Opens external link in new windowMediapool.

Initiates file downloadПълният текст на становището (PDF, 99 KB)

© 2003-2024  zazemiata.org