За Земята Лого

Енергия и климат

Българските енергийни бригади

Представете си хора, които обикалят насам-натам из страната, понесли на гръб тежки машини, поправят прозорци, поставят топлоизолация, интересуват се от природата и хората, работят доброволно, в свободното си време подготвят и изнасят уроци по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, и се надяват да убедят общините и държавните институции да инвестират в евтини и лесни мерки за спестяване на енергия. Тези хора са бригадири от енергийните бригади на За Земята.

Досега сме работили в:

 • София: детските градини в квартали Редута и Емил Марков;
 • офисите на Национален Парк Витоша и на За Земята
 • Стара Загора: помощно училище "Любен Каравелов"
 • Роман: дом за деца "Никола Вапцаров"
 • Велико Търново: дом за деца лишени от родителси грижи
 • Сливен: дом за възрастни хора
 • Мездра: "Дом за деца и малдежи от 3 до 18 години с умствени затруднения"
 • Варна: дом за деца "Другарче", детска градина "Пушкин"
 • Виница: дом "Майка и дете"
 • Стойките: Социално педагогически интернат "Максим Горки"
 • Лом: детска градинa


"За Земята" работи по демонстрационни проекти на слънчеви инсталации за топла вода и преобразуване на слънчевата енергия в електричество от 1999 г., когато на детския дом в Стара Загора е инсталирана фотоволтаична система за аварийно електрозахранване на дома.

От 2002 г. започнахме работата и по демонстрационни слънчеви инсталации за топла вода. На снимките се виждат дейности по изработката и монтажа на системи в детската болница по белодробни заболявания в София и инсталация на покрива на екоцентър в село Влахи (където има инсталирана и фотоволтаична система за алтернативно електрозахранване)

Полагане на слънчева инсталация в детската болница по белодробни заболявания в София!

Полагане на слънчева инсталация на покрив на Екоцентър в село Влахи.

© 2003-2024  zazemiata.org