За Земята Лого

Стратегия за дългосрочно управление на битови отпадъци на София.

Предвижда единствено изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране и не предлага цялостен подход.

Без реклами в пощенската кутия
© 2003-2024  zazemiata.org