За Земята Лого

Дейности по управление на отпадъците в гр. София

Планът за изгаране на отпадъци в ТЕЦ София - вреден, скъп и несправедлив

снимка: Биляна Брайкова

Една от най-важните теми на столицата - отпадъците, има спешна нужда от засилено обществено внимание. Дългата сага на софийските отпадъци след протестите от 2005 г. и закриването на сметището в Суходол продължава и до днес, десет години по-късно. Въпреки оптимистичните новини от наскорошното откриване на т.нар. "завод за отпадъци" през септември 2015 г., не всичко е наред със столичните отпадъци.

ТЕЦ София и Столична община бъркат в здравето и в джоба на жителите на града. Знаехте ли, че вместо да подобрява мизерното разделно събиране, общината си купи 'завод за боклук' с пари на европейските данъкоплатци, чиято скъпа поддръжка ще става с парите на местните данъкоплатци. Но това не е всичко: Топлофикация София планира да изгаря надробените калорични материали, които 'заводът' ще 'произвежда' - отново с европейски средства за инвестицията от 260 милиона лева и с цената на повишена таска 'Смет' и влошеното здраве на живущите в София.

На 1 юни т.г. Топлофикация София обяви покана за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за изгаряне на битови отпадъци в ТЕЦ София (http://toplo.bg/новини/1880). Очаквано, на обществените обсъждания на 8ми и 10ти юли в София, организирани със слаба обществена разгласа и насрочени през работно време, присъстваха единици граждани, за разлика от големия екип от експерти-автори на доклада и представители на Топлофикация София.

РИОСВ София одобри ОВОСа на проекта и разпореди предварително изпълнение (т.е. по проекта може да се работи дори по време на съдебни дела, които го оспорват). Очакваме Админстративен съд София град да започне дело въз основа на подадени жалби срещу решението на РИОСВ София.

Официални документи по случая

Opens external link in new windowПълният доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ София.

DOVOS_TEC.RDF.pdf: Основният текст на доклада
Prilojenie_2/NDNT.pdf - тук е по-подробната техническа информация за инсталацията, емисиите и т.н.

Решение на РИОСВ София за ОВОС-а:
Opens external link in new windowhttp://www.riew-sofia.org/files/%D1%87%D0%BB.18%20%D0%B0%D0%BB%201/Reshenie_CO-03-03-2015.pdf
Initiates file downloadReshenie_CO-03-03-2015.pdf


Становища на ЕС За Земята и отговори от институции

ZZ_Briefing_Sofia-waste.pdf - На английски - представяно на различни служители в Европейската комисия и на евродепутати. Въпреки че се отнася до "завода" на Яна/Садината, изброените проблеми касаят цялата система вкл. и изгарянето.

Initiates file downloadСтановище относно обхвата на ОВОС от 14 ноември 2013 г.

Initiates file downloadСтановище относно ОВОС от 15 юли 2015 г.

Топлофикация София - Отговори на становища и въпроси по време на обществените обсъждания на ОВОСа

 

Initiates file downloadТоплофикация София - Отговори на писмени становища и след обществените обсъждания на ОВОСа

Initiates file downloadЖалба срещу предварително изпълнение на проекта от 31 август 2015 г.

Initiates file downloadЖалба срещу одобрението на ОВОСа от 09 септември 2015 г.


Initiates file downloadПортфолио от проекти на фирмата-изпълнител на идейния проект Ramboll. Включва и участие в подготовката на цялостния проект за система за управление на отпадъците на София (2008-2012)

Предизвикателства и тенденции в отпадъците през 21 век

Hlebarov_ZWBG_EU_trends_17_May_2017.pdf

Предизвикателства и тенденции в отпадъците през 21 век

Оценка и анализ на услугите по управление на отпадъците предоставяни в общините в България през 2016г.

ADobrudjalieva_17_05_2017.pdf

Оценка и анализ на услугите по управление на отпадъците предоставяни в общините в

Бързи стъпки към кръгова икономика на местно ниво

170517-burzi-stupki-PPT.pdf

Бързи стъпки към кръгова икономика на местно ниво

Необходимостта от гъвкавост в управлението на остатъчните отпадъци

ENZO_OK_Sofia_-_residual_waste_BG_17_May_2017.pdf

Необходимостта от гъвкавост в

Нова визия за управление на отпадъците в София - 2017 г.

SofiALTERNATIVA-2017.pdf

Алтернативна визия за управлението на отпадъците в София

Такса „битови отпадъци“ - стимул за ефективно използване на ресурсите

Contarina_Sofia_BG_final_17_May.pdf

Такса „битови отпадъци“ - стимул за

Управление на битовите отпадъци в София

София е град с повече от 1.3 милиона души население, които генерират приблизително 500 000 тона битови отпадъци годишно. Пространството за депониране е ограничено и скъпо, а действащото в момента сметище трябва да бъде затворено. Около 30% от общото количество битови отпадъци са био-маса, това изисква да се акцентира върху разделното събиране на кухненските и градинските отпадъци.

Проектът  за управление на отпадъците в София през следващите години предвижда изгаряне на около 60 % от общото им количество, а останалите да се депонират. Захранването на инсталациите за изгаряне ще е за сметка на  количествата рециклираи и компостирани битови отпадъци.

Общата инвестиция е 183 млн. евро, от които Оперативната програма за околна среда на ЕК ще предостави 111 млн. евро. Останалите средства ще се набавят чрез заем за община София от Европейската инвестиционна банка в размер на 52 млн. евро и още 19 млн. съфинансиране от държавния бюджет.

 

© 2003-2024  zazemiata.org