За Земята Лого

Нулеви отпадъци

Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.

“Нулеви отпадъци” е стратегия комбинираща общностни практики, като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките.

Initiates file downloadКакво е стратегия "нулеви отпадъци"...?

© 2003-2023  zazemiata.org