За Земята Лого

Оценка за въздействие върху околната среда

Становище относно Задание за обхват и съдържание на ДОВОС

Заданието не предвижда оценка на цялостния ефект от проекта (включително изгарянето на RDF пелетите в циментови пещи или ТЕЦ;) както бе препоръчано от НПО, а също и от представители на Европейската комисия на срещата в МОСВ на 1 Април 2008. Настояваме да се направи такава оценка, детайли за която сте получили в наши предишни писма.
За Земята настоява в обхвата на ОВОС  освен алтернативите предложени единствено от консултанта да бъде включена и  алтернативната стратегия за управление на битовите отпадъци на София описана в становището...

© 2003-2021  zazemiata.org