За Земята Лого

Политиките по промяната в климата в новите държави-членки на ЕС

Политиките по промяната в климата в новите държави-членки на ЕС

Основна информация

  • Емисиите на парникови газове през 2007 г. по видове газ съобразно Рамковата конвенция на ООН по промените в климата и по сектори. Осигурете възможно най-много информация за състоянието в момента. Отбележете, когато информацията е предварителна.
  • Вашето мнение за развитието на последните парникови емисии в страната ви.

    <table class="align-left" style="vertical-align: top; width: 100%;" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><td>ghg Emission of greenhouse gases (Global warming potential, CO2 equivalent)</td><td>71343365.52</td></tr></thead><tbody><tr><td>co2 Carbon dioxide</td><td>55067245.82</td></tr><tr><td>hfc Hydrofluorocarbons (CO2 equivalent)    </td><td>610679.32</td></tr><tr><td>pfc Perfluorocarbons (CO2 equivalent)    </td><td>38.43</td></tr></tbody></table>© 2003-2021  zazemiata.org