За Земята Лого

Правила и условия

Правила и условия за участие

Конкурс за есе „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“


Моля, преди да започнете писането на Вашето есе, както и преди да ни го изпратите прочете внимателно Правилата и условия за участие!

I. СРОКОВЕ:
Изпращане на есета до 24:00ч. на 06.02.2016г.;
Обявяване на победителите до 21.02.2016 г.

II. ИЗПРАЩАНЕ НА ЕСЕТА
Моля, изпращайте Вашите есета на електронна поща: konkurs@zazemiata.org ;
В темата на съобщението (subject) напишете „есе“ и избраната от Вас тема (една от четирите, изброени по-долу).
В основния текст на електронното писмо напишете:
Три имена и ЕГН и/или адрес;
Град/село;
Възраст;
Статут (ученик/студент/работещ, друго);
Телефон (за предпочитане мобилен), адрес за кореспонденция и е-mail.
Прикачете снимка или друг визуален материал, който илюстрира есето Ви, ако сте решили да го направите (виж в Насоки и критерии за оценяване).

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ЕСЕТАТА
Есетата следва да бъдат в обем от 3600 до 15 000 знака. Обема не се оценява. Есета с повече или по-малко знаци от посочените не се дисквалифицират служебно, а по преценка на организаторите.
Поставете свое заглавието на есето, въпреки че организаторите си запазват правото да го публикуват със заглавието на конкурса.

IV. НАСОКИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Споделите размислите си относно твърдението ”Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца” (Индианска поговорка), като през него разгледате по Ваш избор някоя следните теми:
1) Внос и употреба на генетично модифицирани фуражи в България - изнасяне на проблемите в други страни;
2) Земеделие и климат - проблеми и решения за устойчиво развитие;
3) Как си представяте изхранването и ежедневието си при евентуален колапс на екосистемите и недостиг на горива и храни след 15 години;
4) Заграбването на земя: пречка пред бъдещите поколения.
Покажете как виждате връзката между тези въпроси и развитието на света, както и отношението между икономическото развитие и земеделието.

Положително ще се оценяват конкретни примери по избраната от Вас тема от България, Европа и света.
Индивидуалната работа и творчество ще се ценят повече от копиране на сложни научни текстове или написване на есето от някой с професионален опит.

Съпоставите различните гледни точки и дебати по темата, и напишете как се вписва вашата позиция в тях.

Желателно е да включите препратки към Opens internal link in current windowпрепоръчителната литература, филми и интернет сайтове, но е плюс ако включите и други материали, които сметнете за релевантни.

Изпратете ни една или повече снимки и/или други визуални материали, които считате, че са подходящи за представяне на есето Ви. Не искаме да Ви ограничаваме с определено качество и формат, но разбира се, тези с по-висока резолюция имат по-голям шанс да бъдат оценени високо. Всички снимки и визуални материали трябва да са авторски или такива със свободни права за ползване (Opens external link in new windowCreative Commons). В случай, че не ползвате авторски снимки и/или други визуални материали, моля посочете интернет линкове, от които е видно, че снимките и/или визуалните материали са със свободни права за ползване (Creative Commons). Есета с приложени снимки и/или други визуални материали ще получат допълнителни точки при оценяването.

V. НАГРАДИ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

Организаторите ще определят жури до 06.02.2015г., което ще оцени есетата на всички участници въз основа на критериите и насоките в предходната точка. Въз основа на оценките ще бъдат изготвено и публикувано и публикувано класиране на участниците до 21.02.2016 г.
Организаторите са предвидили над 20 награди (пълен списък можете да видите тук). Участниците ще имат право да изберат по една от предложените награди по реда на класирането си. Организаторите и конкретните участници, спечелили награди ще договорят допълнително начина на получаване.


 IV. ДРУГИ.
Организаторите имат право да използват свободно есетата, снимките и/или визуалните материали, изпратени в рамките на конкурса.

Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила и условия за участие, като са задължени да уведомят за това всички участници в конкурса по е-mail.

 

Конкурсът се провежда с финансовата помощ на Европейската комисия. Позициите, изразени в него са на За Земята и не отразявата тези на горепосочения донор.

© 2003-2021  zazemiata.org