За Земята Лого

Класиране и есета

Класиране и есета

След дълъг и труден процес на оценяване, Ви представяме наградените в конкурса „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“.

Ето и кои са спечелилите първите седем места, представени по реда на класирането им:

1. Рукийе-Айше Мустафа Егели – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
2. Александра Руменова Пенева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
3. Валентина Свиленова Симеонова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
4. Виктор Антонов Сотиров – неговото есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
5. Радостин Пламенов Петков – неговото есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
6. Стефани Владимирова Ичева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
7. Ива Еленкова Иванова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук

Седемте участници, ще имат право да изберат по една от предложените награди по реда на класирането си съгласно Правилата на конкурса.

При оценяването се съобразихме с възрастта на всеки участник и затова някои по-стойностни есета може да се окажат по-назад в класирането.
 
Поощрителни награди (платнени торбички Хранкооп) за първи изпратени есета или за това, че спечелиха вниманието ни, но не попаднаха сред първите седем класирани печелят:

Александра Руменова Пенева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Александър Ивайлов Мънзов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Александър Стоянов Парашкевов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Ангел Тихомиров Ангелов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Анета Светлозарова Стефанова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Анита Петрова Николова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Анна Григорова Григорова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Антоанета Велизарова Маджарова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Белослава Петрова Митева – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Божидар Георгиев Янков – неговото есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Боян Яниславов Златанов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Бояна Димитрова Арнаудова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Венцислав Павлинов Маламов – неговото есе можете да прочетете тук
Виктор Бойков Борисов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Владимир Миленов Петров – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Галина Калинова Мерджанова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Денис Турай Татарлъ – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Елеонора Славева Генчева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Златомира Огнянова Кулчева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Йоанна Пламенова Николова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Ива Еленкова Иванова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Кристофър Кенанов Шакиров – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Магдалена Манчева – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Мариела Валериева Петрова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Мартин  Миленов Иванов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Натали Николаева Николова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Наталия Сашева Дечева – груповото произведение на съучениците и можете да видите тук
Сабиха Али Шанкова – нейното есе можете да прочетете Initiates file downloadтук
Синтия Стефанова Илиева – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Сияна Иванова Христова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук
Теодор Тошков Любенов – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Тони Петров Караманлиев – груповото произведение на съучениците му можете да видите Initiates file downloadтук
Яница Любомирова Димитрова – груповото произведение на съучениците и можете да видите Initiates file downloadтук

 

 

Конкурсът се провежда с финансовата помощ на Европейската комисия. Позициите, изразени в него са на За Земята и не отразявата тези на горепосочения донор.

© 2003-2021  zazemiata.org