За Земята Лого

Морфологичен състав

Морфологичен състав на битовите отпадъци събрани смесено в София през 2008 г.

Данните са цитирани от анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци събрани в контейнерите за смесено събиране извършено от "АЛАРА 2000".

Морфологичен състав на отпадъците от опаковки събрани разделно в София през 2008г.

Данните са цитирани от отчетите на организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки пред Столична община.
© 2003-2021  zazemiata.org