За Земята Лого

Наръчник

Наръчник

ZZ_Narachnik_web.pdf

Наръчник: Как да развиваме устойчиво селско стопанство, подпомагано от ОСП 2014-2020 г.

Допълнителни документи

OSP2014-2020-Bulgaria.pdf

ОСП 2014-2020 в България: Възможности за млади фермери, малки стопанства, биопроизводители и други земеделски производители

PRSR-Rukovodstvo-Merki10_11_12.pdf

МЕРКИ ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ ЗА КАМПАНИЯ 2015 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

Direktni-plashtania-kampania2015-raziasnenia-MZH.pdf

СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2015 - Разяснения от МЗХ

Direktni-plashtania-kampania2015-Sankcii-nespazvane-zeleni-iziskvania.pdf

Директни плащания 2015 – 2020 г.: Намаления и административни санкции за неспазване на зелени изисквания

Krustosano-suotvetstvie-metodika_Zapoved_09-520_31.07.2014.pdf

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ - Приложение към Заповед No РД 09-520/31.07.2014 г.

Krustosano-suotvetstvie-promiana-metodika-Zapoved_09-819_09.12.2014.pdf

Изменение на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България - Заповед No РД 09-819/09.12.2014 г.

Obvurzano-podpomagane-kulturi.pdf

НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015

Tablica-izchislenie-SPO.xls

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Instrukcia-za-populvane-tablica-SPO.pdf

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Prilojenie1-DFES.pdf

СПИСЪК ПО ЧЛЕН 38 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Spisuk-2015-razresheni-bioagenti-bioproizvodstvo.pdf

Списък на разрешените биоагенти в биопроизводството от 2015 г.

Naredba1-2013-Pravila-biologichno-proizvodstvo.pdf

НАРЕДБА No 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ И АКВАКУЛТУРИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ И ХРАНИ, ТЯХНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО

PRSR-Naredba9-podmiarka4.1.pdf

НАРЕДБА No 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Naredba11-2007-plodove-zelenchuci.pdf

НАРЕДБА No 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

Izm-naredba11-2007-plodove-zelenchuci.pdf

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА No 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Naredba_26-14-10-2010-direktni-prodajbi.pdf

НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

© 2003-2024  zazemiata.org