За Земята Лого

Фотоконкурс "Европейското енергийно бъдеще"

Десетте наградени снимки от фото-конкурса "Енергийното бъдеще на Европа"

Фотоконкурс "Европейското енергийно бъдеще"

 

 Initiates file downloadPhoto competition rules in English

 

Представи си Европейското енергийно бъдеще!

Откъде ще черпим енергия през 2050 г.? 

 

Ще намалим ли енергийното си потребление или ще използваме енергия повече от всякога? Отговорите на тези въпроси се крият в енергийните източници, които изграждаме днес. Внасянето на енергия от съседите ни или добивът на нефт в чужбина са част от възможностите също като вятърните турбини и изолацията на обществените сгради. Какви би трябвало да бъдат нашите бъдещи енергийни източници според вас?

И още - кой ще плаща за тях? Трябва ли това да са частни компании, или е редно правителствата и гражданите да играят значителна роля в създаването и управлението на енергията? Какво да бъде мястото на публичните банки в нашето енергийно бъдеще?

 

Настоящият фотоконкурс е част от международна информационна кампания на организациите  Opens external link in new windowCounterBalance, Opens external link in new windowПриятели на Земята - Унгария и За Земята – Приятели на Земята България. Поготвили сме Initiates file downloadсерия от информационни брошури, които представят позицията на организациите къде трябва и къде не бива да инвестират средства публичните банки. Стремим да провокираме обществения дебат за необходимостта да се откажем от изкопаемите горива, да опровергаваме опитите за очерняне на възобновяемата енергия и да поставим под върпос европейската мантра за „енергийна сигурност”.

Търсим и вашата гледна точка.

 

Ще развиваме ли нови енергийни източници или всичко ще си остане по старому? Ще продължаваме ли да използваме нефт и природен газ? С други думи: как си представяме енергийното бъдеще на Европа и какво виждаме пред очите си днес?

В този смисъл ще оценим и българската перспектива върху енергетиката. У нас основните ни източници на електричество са въглищата и ядрената енергия. Много са българските домове, които се отопляват изцяло на въглища. Цените на тока бяха и една от основните причини за протестите  в началото на тази година и последвалата оставка на правителството. Позволете ни да видим българския енергиен сектор през вашите очи и споделете с нас вашата лична позиция – било то положителна или негативна, в миналото, днес или след години.

 

Грабнете фотоапарата си и ни изпратете снимка, която изобразява европейското енергийно бъдеще през 2050 г. или въздействащ образ от енергийното ни настояще. Най-добрите работи ще бъдат изложени в Брюксел, а победителят ще спечели фотографски материали по избор на стойност 1000 €.

Конкурсът не е ограничен възрастово или професионално. Той е насочен към всеки с визия за енергийното ни развитие и фотографски поглед .


КРАЕН СРОК: 22 септември 2013 г., 24 ч. Централно европейско време.

 

Initiates file downloadУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към заявката за участие

1. Попълнете Initiates file downloadапликационната форма за участие.

2. Изпратете ни оригиналната озаглавена снимка в .jpg формат и с висока резолюция на изображението (минимум 2340 x 3300 пиксела, 200 dpi).

Изпратете попълнената апликационна форма и снимката в един и-мейл на адрес: Opens window for sending emailkonkurszazemiataorg Ако файловете надвишават 5 МВ, ни ги изпратете чрез сайтовете за безплатно споделяне (примери: Opens external link in new windowwww.wetransfer.com или Opens external link in new windowwww.myairbridge.com).

Един участник може да изпрати до 3 снимки с попълнени отделно Initiates file downloadрегистрационни форми за всяка една. Участникът трябва да е автор на снимките. Няма изисквания те да са направени специално за конкурса. Приемат се и „ретро“ снимки.

КРАЕН СРОК: 22 септември 2013 г., 24 ч. Централно европейско време.

 

Ако някой от описаните критерии не е изпълнен, не можем да приемем участието в конкурса за валидно!

ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:

Конкурсът е международен и е отворен за участие от 22 юли до 22 септември 2013 г. в Белгия на сайта на организацията Opens external link in new windowCounterBalance, Opens external link in new windowFriends of the Earth Hungary и в България на сайта на За Земята – Приятели на Земята България www.zazemiata.org.

Всяка от гореизброените организации ще проведе избор на 10 снимки чрез жури. Международно жури ще определни победителя в международния конкурс. Селекцията и на двата етапа ще бъде обоснована от креативността, оригиналността и качеството на изображението, както и от това как информацията и идеите за енергийното развитие на Европа намират отражение в снимките. Победителят в международния конкурс ще бъде уведомен по и-мейл и чрез горепосочените уеб страници до 30 септември 2013 г. Журито в България ще разглежда снимките под номер (анонимно), без да има информация за имената на авторите.

НАГРАДИ:

  • 1 международна награда: 1000 евро под формата на фотографски материали по избор
  • 10 награди по 100 евро за 10-те най-добри снимки от България
  • Участие в изложба на най-добрите селектирани снимки, които ще бъдат показани в Opens external link in new windowсградата Mundo-B, в Брюксел, Белгия между 1 октомври и 31 декември 2013 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

С участието си кандидатите в този международен конкурс приемат, че организаторите от CounterBalance, Белгия, FoE (Friends of the Earth), Унгария и „За Земята” (Friends of the Earth Bulgaria), България могат свободно да използват техните изображения. Oрганизаторите получават екслузивни пълни права върху снимките, включително и без ограничения правото в световен мащаб да използват, подлицензират и предоставят снимките, както и да се възползват от всички допълнителни права, произтичащи от гореспоменатите във всички медии, познати сега или създадени в бъдеще и на всички езици (т. нар. пълни права), включително правото да позволяват публикуването на снимките и достъпа на трети страни до тях на сайтовете на организаторите. Следователно, участниците одобряват организаторите да използват, прожектират и публикуват свободно снимките и части от тях, безплатно и без ограничения. Участниците не могат да повдигат обвинения към организаторите по отношение на авторските права. Организаторите и техните партньори не могат да публикуват снимките с комерсиална цел. Организаторите не могат да правят никакви значителни промени на снимките без позволението на техните създатели. Ако снимките са публикувани от организаторите или от техните съдружници, организаторите са задължени винаги да посочат заглавието на снимката и името на създателя й. Участниците са свободни да се възползват от авторските права над снимката/снимките и да публикуват, използват или продават и т. н. своите продукции във връзка с всякакви други конкурси или дейности извън конкурса. Организаторите не поемат отговорност за никакви злоупотреби с авторските права на участниците. Организаторите си запазват правото да изключат която и да е снимка от конкурса, ако възникнат етични или правни съображения по отношение на авторските права или по време на гласуването.
С участието си в конкурса, участниците се съгласяват с условията на конкурса при условията, изброени по-горе.


 Конкурсът се осъществява с щедрата подкрепа на EACEA (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската Комисия), но не е обвързан с нейните позиции и възгледи.

Регламент на конкурса - на български и английски език

BG_Reglament_EACEA_photokonkurs.pdf

Регламент за фотоконкурса "Енергийното бъдеще на Европа"

Апликационна форма за участие в конкурса - двуезична / Bilingual application form

Application-form-BG-photo.doc

Апликационна форма за участие в конкурса (на български) / Application form (in English)

Информационни брошури "Енергийното бъдеще на Европа" (.zip архив на български език)

BG-factsheets.zip

Информационни брошури "Енергийното бъдеще на Европа" (.zip архив на български език)

European Energy Future Factsheets (in English / на английски)

EU-energy-future-factsheets.zip

European Energy Future Factsheets (zip archive in English / .zip архив на английски)

© 2003-2024  zazemiata.org