За Земята Лого

Европейски обществени средства

Европейски обществени средства

Европейският бюджет разпределя почти 1 трилион евро за периоди от по 7 години. България е бенефициент на почти 10 милиарда евро за един такъв период. Във време на климатични промени, поголовно унищожение на природата и растящо неравенство в развитието на регионите - много богати градски зони и много бедни селски и планински райони, се предполага, че този бюджет трябва да върне баланса. Въпреки това европейският бюджет продължава да инвестира главно в големи проекти - например автомобилни пътища, които повишават емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вместо да заложи повече на железниците и обществения транспорт или премахването на ненужните пътувания. Друга проблемна област са отпадъците - инвестира се в сметища, вместо в намаляване на отпадъците и рециклиране, или в сферата на управление на водите - където се дават пари за високотехнологични пречиствателни станции и се леят бетонни диги и се секат крайречни гори против наводненията, вместо да се разчита на създаване на екосистеми, които имат пречистващ капацитет или да се залесяват по поречията на реките, за да се задържат валежите.

Искаме това да се промени и новия европейски бюджет за 2014-2020 да бъде много по-зелен и да подпомогне постигането на целите 2020 - драстично намаляване на парниковите газове, енергийна ефективност и възобновяема енергия, умни мрежи, пестеливо и ефективно използване на ресурсите за производство, биоземеделие и опазване на биоразнообразието. И разбира се - всеки гражданин да може да получава финансиране на своя проект, а не само големи риби с армии от консултанти. Вие как гледате на това бъдеще? Искаме да научим мнението ви и очакваме доброволци в кампанията!

© 2003-2024  zazemiata.org