За Земята Лого

Международни финансови институции

Международни финансови институции

По какъв начин финансовите институции вредят на планетата и на нас?
Защо написахме този наръчник?

На пръв поглед околната среда и дейностите на международните финансови институции са много далеч едни от други. Обаче така е само на пръв поглед.

Всъщност икономическите дейности и промените в околната среда са взаимосвързани - икономическата дейност, основната от всички наши дейности променя околната ни среда до такава степен, че ни докарва бедствия с всеки изминал ден. Международните финансови институции (МФИ) са публични институции, които са основните фактори в глобалната финансова архитектура. Като публични институции те трябва да са отговорни пред обществото и да работят за общото благо. Прегледът на тяхната работа показва друго обаче. Тези институции действат в подкрепа на пристрастен икономически интерес и вредят на хората и околната среда по време на работата си в бившите социалистически и развиващите се страни.

За тези институции малко се знае в дълбочина, но съществува нарастваща нужда за такава информация от страна на обществеността. Нашият наръчник се опитва да предостави на читателя инструмент под формата по-скоро на ръководство, а не на вечерно четиво. Този инструмент не е само информиращ, но и показва как да се действа. Написан е с цел да предостави на засегнатите хора знанието как да повдигнт въпроси ако изпитват безпокойство от работата на МФИ.

Наръчникът е резултат от продължаващата работа на няколко души и организации. Произходът на съответните примери в него е отбелязан и по-задълбочени познания по дадения проблем може да получите от авторите.

© 2003-2024  zazemiata.org