За Земята Лого

На 20.11.2009ЕС „За Земята“ съвместно с Катедра: „Градоустройтво“ на Университета по Строителство Архитектура и Градоустройство Факултет: Архитектурен Бакалаварска програма по „Урбанизъм“ Модул: „Съвремена урбанстична практика“ Доц. Др. Арх. Елена Димитр

20 Ноември 2009 Лекция за Управление на Отпадъците в УАСГ

На 20.11.2009ЕС  „За Земята“ съвместно с Катедра: „Градоустройтво“ на Университета по Строителство Архитектура и Градоустройство Факултет: Архитектурен Бакалаварска програма по „Урбанизъм“ Модул: „Съвремена урбанстична практика“ Доц. Др. Арх. Елена Димитрова, ас. Ангел Буров

Проведе лекция за Управление на Отпадъците, в която запозна студентите с:

  • Ролята на НПО при вземане на решения от местната власт.
  • Инструменти, с които НПО да въздейства при вземане на решения от местната власт.
  • Пътят на ресурсите от суров материал до отпадък.
  • Запознаване с проблема „Управление на отпадъците“
  • Обобщен преглед на различни концепции за управление на отпадъците.
  • Каква е практика наложила се, като цяло в България.
  • Стратегия за управление на отпадъците в Столична Община

Алтернативни предложения за управление на отпадъците в Столична Община
В края на лекцията в отворена дискусия студентите обсъдиха актуалните проблеми по управлението на отпадъците в София и предложиха възможни решения за някои от тях.

presentation UASG_20.11.2009.odp

Без реклами в пощенската кутия
© 2003-2021  zazemiata.org