За Земята Лого

Туининг проект между Министерство на околната среда и водите – България и Агенция по околна среда – Австрия

12-13 Ноември 2009г. Семинар “Укрепване на административния капацитет за прилагане на законодателството в областта на електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори на национално и регионално ниво в България”

ЕС „За Земята“ бе поканена и взе участие в семинар от Туининг проект между Министерство на околната среда и водите – България и Агенция по околна среда – Австрия  
Партньори: Министерство на околната среда, енергията и климатичните промени – Гърция Федерално министерство на околната среда, опазване на природата & ядрената безопасност – Германия)

Без реклами в пощенската кутия
© 2003-2021  zazemiata.org