За Земята Лого

Становища

Как Европа може да намали своето потребление на суровини

Становище на Приятели на Земята Европа, ноември 2013 г.
Становището съдържа седем прости препоръки, които включват принципите на ефективно използване на ресурсите, намаляване на свръх потреблението, използване на нови инструменти за измерване на количеството природни суровини, които европейците използват, включително въглероден, воден, земен и материален отпечатък; нулеви отпадъци; производство на трайни и издържливи изделия и пренасочване на политиките от растеж на брутния вътрешен продукт към осигуряване на благосъстояние за всички граждани.

Седем начина Европа да използва по-малко ресурси

seven-ways-EU-res-use_BG.pdf

Тук можете да видите публикацията, преведена на български език: Седем начина Европа да използва по-малко ресурси.

Seven ways Europe can use fewer resources

seven_ways_fewer_resources_briefing_november2013_0.pdf

Препратка към оригиналното становище на английски език. Seven ways Europe can use fewer resources.

Без реклами в пощенската кутия
© 2003-2021  zazemiata.org