За Земята Лого

Публикации

Публикации

Opinion_poll_Final.pdf

От фермата до трапезата: Обществена подкрепа за местна и устойчиво произведена храна, март 2015 г. Тази брошура с инфографики обяснява резултатите от проучване на общественото мнение, проведено от TNS Opinion за За Земята и Приятели на Земята Европа в 8 страни, включително и България. Европейците бяха попитани за техните навици и възгледи по отношение на местно произведена храна. Допитването установи, че те виждат много ползи при закупуване на местно произведена храна, но че има проблеми, които в момента го правят трудно.

Eating_From_the_Farm_BG-final-web.pdf

Храна от стопанството: социалните, екологичните и икономическите ползи от местните хранителни системи

  Настоящата секция на сайта е създадена по проект "Правим ОСП да работи за обществото и околната среда" (AGRI­2014­0114), с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Публикуваното съдържание е отговорност само на ЕС За Земята и не може да се счита, че отразява позициите на донора.

© 2003-2021  zazemiata.org