За Земята Лого

ЗЗ материали

Хранителна независимост - серия тематични предавания по Дарик Радио, 2011

Храна за света - рубрика на Дарик Радио, която се излъчва и в Италия от Радио Популаре - Милано и в Испания от Ком Радио - Барселона. Част от европейската кампания на италианската неправителствена организация Мани Тезе и За Земята за хранителни права, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Да открием хранителния суверенитет!

© 2003-2024  zazemiata.org