За Земята Лого

Отпадъци

Кампании

Проблемът

Министерството на околната среда и водите планира изграждането на централизирана система за третиране на опасни отпадъци - Национален Център за Опасни Отпадъци (НЦОО). Съоръжението ще се намира във вече замърсения регион на област Стара Загора, където в момента има три действащи Топлоелектрически централи (ТЕЦ Марица Изток) и три открити рудника за въглища.

На два километра от село Ковачево и много близо до четири други села проектът представлява допълнителна заплаха за хората и природата. Част от постъпващите отпадъци ще се изгарят в специална пещ, наречена инсинератор, при което ще се изпускат особено опасни токсични съединения.

Предложено е финансирането от 55.5 млн. евро да се осъществи чрез фонда на ЕС ИСПА (Инструмент за Структурна Предприсъединителна Политика), който да покрие 50% от разходите за проекта, а останалите 50% да бъдат взети като нисколихвен заем от Европейската Инвестиционна Банка.

Натрупаните досега количества опасни отпадъци и генерирането на нови е голям проблем за България, тъй като досега няма изградена система за тяхното третиране. Стремежът на МОСВ да се справи с проблема е похвален, но за съжаление, проектът за Национален център не е най-доброто, което министерството може да направи с такава огромна сума пари.

На официална среща в МОСВ заместник-министър г-жа Мануела Георгиева заяви: "Този проект е много важен за нас, защото вече инвестирахме твърде много средства и очакваме да бъде финансиран по програма ИСПА!".

Очакванията да бъде спечелено финансиране по ИСПА е основната причина Министерството да пренебрегва опозицията на местните хора, както и предложенията им за разглеждане на други алтернативни на изгарянето технологии или разработването на децентрализирана система.

© 2003-2021  zazemiata.org