За Земята Лого

Ситуацията със засетите с ГМО площи в България към 2004

Ситуацията със засетите с ГМО площи в България към 2004

Зам. аграрния министър Бойко Боев в отговор на запитване* на народната депутатка Теодора Литрова от НДСВ върху какви площи в момента се отглеждат ГМО, поясни, че от 2001 г., когато се гледали 130 хил. дка с генномодифицирана царевица, по тяхно настояване площите още на следващата година били намалени до 62 хил. дка. През миналата са били само 20 хил. дка, а през тази година нямало да има и един засят декар поради липса на семена. Според Боев позицията на ведомството е за строг контрол върху ГМО-ата и за развитие на биологично чистото земеделие.

(* - по данни на в-к Дневник)

За ситуациата до 2001 вижте на сайта:
bluelink.net/gmo/bg/BGmo.htm

© 2003-2022  zazemiata.org