За Земята Лого

Новини

26.04.2018 / Енергия и климат

32 години от ядрената катастрофа в Чернобил-Разум срещу безумието

Изминаха 32 години от Чернобилската катастрофа причинила необратими поражения върху хората и околната среда, които ще продължат хиляди години. Аварията в Чернобилската АЕЦ е причинена от комбинация от човешка грешка и конструктивни грешки.


Световната здравна организация отбелязва, че от Чернобил са изпуснати 200 пъти повече радиоактивност в бекерели от атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки.

Замърсени са огромни територии и поразени милиони хора. Замърсяването се разпространява върху големи части от Скандинавия, Гърция, Централна и Източна Европа, Германия, Швейцация, източна Франция и Великобритания.

В близост до експлодиралия реактор, до 150,000 km2 земи в Беларус, Русия и Украйна са замърсени до нива, изискващи евакуацията на хора или налагането на сериозни ограничения върху земеползването и производството на храни. Към момента на аварията, в тези райони живеят над 8 милиона души (включително 2 милиона деца). Около 350,000 от тях са изселени или напускат поразените райони.

Финансовите последици за региона са катастрофални. От обявяването на независимостта си насам, Украйна е изразходвала над 10 милиарда долара за смекчаване на въздействието от Чернобил. В периода 1991 – 2010 г. Беларус изразходва 19 милиарда долара за смекчаване на въздействието от Чернобил.

През 2006 г. Михаил Горбачов обяви, че Чернобил е главната причина за разпадането на Съветския сюз. Той казва: “дори в по-голяма степен от стартирането на перестройката, Чернобил е вероятно истинската причина за разпадането на Съветския съюз пет години по-късно“.

Тридесети две години след Чернобилската катастрофа, над 10,000 км2 земи все още са икономически неизползваеми, а около 5 милиона души живеят в зони, официално считани за радиоактивно замърсени.

Властите последователно омаловажават и отхвърлят социалните последици и стреса от дългосрочното разселване, или хроничното и принудително излагане на радиация на населението. Впрочем същата реакция наблюдаваме и след аварията във Фукушима (2011г) , въпреки несравнимо по-богатата и развита Япония.

След рухването на Съветския съюз през 1991 г. отговорността на държавата за борба с последиците от катастрофата в Чернобил се отразява в Конституцията на Украйна в Член 16: "преодоляване на последствията от чернобилската катастрофа - катастрофа от глобален мащаб, както и опазването на генетичния фонд на украинския народ, е задължение на държавата".

Беларус също създава фондове за финансиране на програми за справяне с последиците от аварията.

Поради липса на средства е намален контрола върху замърсени храни, следователно и върху въздействието им върху здравето на населението (например заразено прясно мляко ).

В Русия от години има натиск за намаляване на официалния списък на замърсени площи с цел връщането на териториите за селскостопанска употреба. Промяната на статута им, може да има значително вредно въздействие върху живота на хората, докато ползите и защитните мерки, включително безплатните медицински и профилактични програми, са намалени. Ядреното лоби години наред твърдеше че подобни аварии са невъзможни, след катастрофите в Чернобил и Фукушима новата им тактика е да приравняват ядрените аварии към обикновените промишлени аварии. Въпреки опитите на Международната агенция по ядрена енергетика, правителствата и ядреното лоби да омаловажават последиците от тях, те предизвикват чудовищни физически и психически вреди върху огромни маси от хора , водят до разселване на стотици хиляди семейства разкъсвайки връзките между хората.

Решението:

  • Постепенно прекратяване на цялостното използване на ядрена енергия в полза на чистите енергийни решения.

  • Страните, които решават да разчитат на своите АЕЦ да бъдат задължени да разработят съвременни планове за справяне с ядрени аварии, за защита на гражданите.В тях да бъде заложена дългосрочна грижа за смекчаване на психическите и здравни последици, свързани с ядрените бедствия.Да предвиждат възможности за разселването на огромни маси от хора.

  • Бедствията в Чернобил и Фукушима разрушиха мита за безопасна, евтина и чиста енергия от АЕЦ. Доказаха че не си заслужава риска да се развива ядрена енергетика, пред възможността за развитие на енергийната ефективност , чиста и усточива енергия от ВЕИ, децентрализацията на производството на енергия.


  < Предишна новина
Образователен проект за устойчива енергия
© 2003-2023  zazemiata.org