За Земята Лого

Новини

07.10.2004 / Нулеви Отпадъци

Демонстрация под надслов "Не хвърляйте здравето ни на боклука" се проведе в София

София - Демонстрация срещу изключително спорен проект за инсинератор за опасни отпадъци се проведе днес в София пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и представителството на Европейската комисия в България.


Над 50 души пропътуваха над 250 км от родните си села до София да изразят отново несъгласието си с проекта за Национален център за третиране на опасни отпадъци, който е предложен за изграждане в региона на Стара Загора. Протестиращите бяха дошли във връзка със заседанието на Висшия екологичен експертен съвет на което доклада за Оценка въздействието върху околната среда получи положителна оценка. Българското правителство търси финансиране за Центъра от Европейската инвестиционна банка и програма ИСПА. [1]

Днес беше последният възможен ден, в който МОСВ можеше да оттегли проекта преди да бъде внесен към програма ИСПА. Жители от селата, които потенциално ще бъдат засегнати от емитираните от инсинератора диоксини протестираха срещу проекта и на обществените обсъждания проведени през септември. Опасенията им бяха игнорирани от МОСВ, както и детайлните критики по доклада по ОВОС внесени от неправителствените организации "За Земята", Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ), Гражданско обединение - Стара Загора и местния Обединен инициативен комитет на засегнатите от проекта села. [2]

След обществените обсъждания протестиращите местни хора бяха подложени на натиск от някои местни вестници които твърдят: "Ако България не започне строежа на Национален център за третиране на опасни отпадъци, страната няма да бъде приета в Европейския съюз.

Според Желязко Желязков от село Пет Могили: "Такава пропаганда внушава, че ние протестираме срещу приемането на България в Европейския съюз, а не защото се страхуваме за здравето на семействата си. Вестниците всяват паника. Какво лошо има в желанието ни да живеем в незамърсена околна среда и да дишаме чист въздух?"

Петко Ковачев от ИУЦЕ добави: Внесохме над 30 страници критики към МОСВ след обществените обсъждания. Въпреки това в решението, което бе гласувано днес е записано, че в МОСВ не са внесени становища. Това е абсолютна лъжа. ВЕЕС никога не е виждал нашите становища, които сме внесли."

Ивайло Хлебаров от "За Земята" каза: "Министерството на околната среда и водите трябва да си смени името на Министерство на поразената околна среда и водите. Абсолютното им пренебрежение към съображенията на местните ще доведе до опасно замърсена околна среда и повишена заболеваемост в региона на Стара Загора"

Позицията на ЕС "За Земята" и Информационния и учебен център по екология е против изграждането на НЦТОО и ще подкрепим усилията на всички, които са против него.

За повече информация:

Ивайло Хлебаров, ЕС "За Земята"
Тел: 0898 252 303
hlebarov@bankwatch.org

Петко Ковачев, ИУЦЕ
Тел: 0888 420 453
petkok@bankwatch.org


Бележки за редакторите:

1. Идейният проект предлага изграждане на Центъра на три фази за период от 15 години. Първата фаза е планирана за 2004-2007 и ще струва 55,5 млн. евро. Очаква се финансирането да бъде 50% по програма ИСПА на ЕС, а останалите 50% ще бъдат получени като нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка.

2. Критиките върху доклада по ОВОС включват:

  1. не са анализирани алтернативни на изгарянето (инсинерирането) технологии, като например по-безопасни технологии без изгаряне;

  2. не са разгледани алтернативи включващи рециклиране и оползотворяване на опасните отпадъци; това е в противовес на евродирективите, които казват че изгарянето и депонирането на отпадъци са последното възможно решение при управлението на отпадъците;

  3. въпреки факта че в ОВОС са цитирани трудности относно транспортирането на опасните отпадъци до Центъра, само централизиран модел за третиране на опасните отпадъци е предложен без да са споменати или анализирани алтернативи;

  4. липса на оценка (и нежелание на МОСВ да направи такава) за кумулативното въздействие на Центъра, съществуващите три ТЕЦ-а и трите открити рудника;

  5. несъответствия в данните: капацитетът на предложения Национален център за първата фаза е около 60 000 тона годишно, докато експертите съставили ОВОС-а твърдят, че 167 000 тона годишно ще се транспортират до Центъра.

Повече информация относно Националния център за третиране на опасни отпадъци потърсете на интернет страницата на "За Земята":
http://www.zazemiata.org/bw/radnevo/index_en.php

Както и на страницата на Bankwatch:
http://www.bankwatch.org/issues/eib/nhwc/mnhwc.html 
© 2003-2021  zazemiata.org