За Земята Лого

Новини

05.05.2011 / МФИ, Енергия и климат

Словенското правителство оттегля подкрепата за въглищната централа Состан (Sostanj)

Европейските публични банки трябва да последват примера му


Любляна, Словения - CEE Bankwatch Network и словенската неправителствена организация „Фокус“ призовават Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) да преразгледат плановете си за предоставяне на 650 милиона евро заеми (1) за спорен 600 МВт 6-ти блок на словенската ТЕЦ на лигнитни въглища Состан. Апелът идва след като правителството в Любляна обяви миналия месец, че няма да предостави държавна гаранция за първия транш от ЕИБ на стойност 440 милиона евро, докато икономическата ефективност на проекта  не е подобрена (2).


„Решението на словенското правителство е било мотивирано от съкрушителен доклад за управлението на 6 ти блок (TES6), публикуван на 14 април от Министерството на икономиката“, обяснява старши експертът във „Фокус“ Лидия Живчич. „Докладът ясно показва, че изчисленията за икономическата жизнеспособност на проекта са направени повърхностно, и потенциалните печалби са грубо надценени. Освен това става ясно, че решенията за управление на централата са били взети по  непрозрачен начин и без да се спазват правилата за обществените поръчки, което ги прави податливи на корупция.“

„Министърът на икономиката намери тези проблеми за достатъчно сериозни, за да изпрати доклада на Комисията за превенция на корупцията, на Генералната дирекция на полицията и на прокуратурата“, добави Живчич. „При тези условия, нашето правителство с право спира всякакви планове за предоставяне на бюджетна подкрепа за завода.“ 


Според доклада на Министерството на икономиката (3), икономическата жизнеспособност на шести блок на Состан е много по-уязвима от външни фактори като цените на въглищата, електричеството и квотите за въглеродни емисии в сравнение със заложените в инвестиционния план на инвеститора TES (Termoelektrarna Sostanj). Ако цената на квотите за емисии се увеличи само с 10 процента или цената на електричеството намалее с 10 процента в сравнение с нивата предвидени от TES, инвестицията от 1,2 милиарда евро в TES 6 става неизгодна, според изчислението на Министерството на икономиката.


“Знаем от самото начало, че новият блок на Состан е лоша инвестиция от гледна точка на  устойчивостта на словенския енергиен сектор, тъй като това ще направи невъзможно за страната да изпълни своите цели за климата през следващите десетилетия“, коментира Пьотр Цасковски, координатор енергия и климат на CEE Bankwatch. „Но вече сме наясно и че проектът е много рискован от финансова гледна точка. ЕИБ и ЕБВР не се нуждаят от допълнителни причини да оттеглят веднага всички европейски публични средства от този проект.“

Бележки за редакторите:

     1. ЕИБ е поела ангажимент за отпускане на заеми в размер на 550 милиона евро и ЕБВР за 100 милиона евро за изграждане на TES 6. Заемите са част от по-голям проект на стойност 1,2 милиарда евро за подмяна на ниско ефективните блокове с нов 600 мегаватов 6-и блок, всеки от тях, захранван с едно от най-слабо ефективните и най-замърсяващите горива - лигнитните въглища. През 2050 г. очакваните емисии от въглероден диоксид от експлоатацията на 6 блок на Состан ще погълнат цялата парникова квота на Словения, в рамките на планираните цели за намаляване на емисиите до 2050 г. във всички сектори (ако Словения съкрати емисиите с 80 на сто – което е минимума в съответствие с европейските цели от 80 - 95%). Проектът също така ясно противоречи на последната „Пътна карта за преминаване към конкурентоспособна икономика с ниски въглеродни емисии до 2050 г.“ на ЕК, която призовава за почти пълна декарбонизация на енергийния сектор до 2050 година.
     2. Вижте CEE Bankwatch Network и "Фокус" писма на ЕИБ и ЕБВР:
        www.bankwatch.org/newsroom/documents.shtml
     3. Вижте подробности за доклада на словенското Министерство на
        икономиката:
        www.vlada.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/130_redna_seja_vlade_rs_16831/
 
    

За повече информация, моля свържете се с:

Лидия Живчич, старши експерт "Фокус асоциация за устойчиво развитие"
Тел: +386 15154080
lidija {at} focus.si

Пьотр Цасковски, координатор енергия и климат, CEE Bankwatch Network
Тел: +48 509162988
piotr.trzaskowski {at} bankwatch.org


 
© 2003-2021  zazemiata.org