За Земята Лого

Новини

19.04.2018 / Разни, Общи новини

Покана за Общо събрание

21 май в офиса на За Земята


Управителният съвет на “Екологично сдружение За Земята”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 21.05.2018 г. от 17:30 в офиса на сдружението на адрес ж.к. Лозенец, ул. Кръстю Сарафов 24, ет. 1

при следния дневен ред:
1. Избор на Управителен Съвет.
2. Избор на нови членове на сдружението.
3. Приемане на финансов и описателен отчет на сдружението за 2017 г.
4. Разни

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18:30 ч. на същата дата и място.

-- Управителен Съвет на ЕС За  Земята

-- 19.04.2018 г., София


 
© 2003-2023  zazemiata.org