За Земята Лого

Новини

10.11.2010 / Разни

Общо събрание на Екологично сдружение „За Земята”

Общо събрание от 17.30 часа на 09.12.2010 г. в Социален център „Хаспел”.


На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на
Екологично сдружение „За Земята” свиква редовно Общо събрание.

Събранието ще се проведе от 17.30 часа на 09.12.2010 г. в Социален център „Хаспел”,  адрес:  гр. София, ул. „ Георг Вашингтон“ 43 - Opens external link in new windowxaspel.net

ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на председател на ОС;
  2. Приемане на нови членове;
  3. Приемане на отчета на УС за дейността и финансов отчет за 2009г;
  4. Обсъждане и гласуване на промени в устава;
  5. Избор на управителен съвет и надзорна комисия

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе от 18:30 часа на същата дата и място.

Всички членове и приятели на сдружението са добре дошли!


Покана в PDF формат (,88KB)


 
© 2003-2021  zazemiata.org