За Земята Лого

Морфологичен състав на отпадъците от опаковки събрани разделно 2008 г.

Морфологичен състав на отпадъците от опаковки събрани разделно в София през 2008г.

Данните са цитирани от отчетите на организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки пред Столична община.
© 2003-2021  zazemiata.org