За Земята Лого

Морфологичен състав на битовите отпадъци събрани смесено 2008 г.

Морфологичен състав на битовите отпадъци събрани смесено в София през 2008 г.

Данните са цитирани от анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци събрани в контейнерите за смесено събиране извършено от "АЛАРА 2000".
© 2003-2021  zazemiata.org