За Земята Лого

Какво мислят европейците за храните съдържащи ГМО?

Какво мислят европейците за храните съдържащи ГМО?

Загрижеността и отхвърлянето на генно-модифицираните храни от европейците остават високи. Гласуването според последния Евробарометър (Дек.2001г), показва , че 94.6 % от хората искат да имат право на избор, 85.9% искат да знаят повече преди да консумират ГМ храни, а 70.9% просто не желаят ГМ храни.
(по данни на Евробарометър:
europa.eu.int/comm/research/press/2001/pr0612en-report.pdf)

Какво мислят хората:

Австрия
През Април 2000г. една четвърт от населението над 18г. иска забрана на ГМ храните.

Хърватия
Проучване през януари 2002 показва, че75.5% от хърватите не искат да консумират ГМ храни и 80.7% поддържат закона за забрана на ГМ храните.

Чешката република
През ноември 2000 г. проучване на група чешки телевизии и радиостанции показва, че 99% от консуматорите не искат ГМ храни да се продават в Чешката република

Дания
През ноември 2000 г., проучване на Nordic Industrial Fund Дания ,Финландия и Норвегия, показа , че пазарно предимство имат продуктите произведени без прилагане на ГМ технологии.

Франция
Проучване от ноември 1999, показва, че повече от полсвината консуматори имат сериозни резерви по отношение на ГМ храни, а 91% от хората казват, че не получават задоволителна информация.

Германия
Съграсно проучване от ноември 2000, само 34% oт германците мислят че генното инженерство носи ползи за селското им стопанство и хравителна промишленост.

Италия
През март 2001, проучване поръчано от италианкото министерство на земеделието показва,че 67% от хората са против използване на ГМО в селското стопанство, а 75 % мислят че законодателството е непълно в това отношение.

Холандия
През юни 2001, проучване на университета в Твенте показва че 65% oт датчаните отхвърлят ГМ храните. Само 31% са съгласни за отглеждане на ГМ култури и то след установяване на въздействието им върху околната среда след многогодишни изследвания.

Словакия и Полша
Съответно 79 и 84 % от аткетираните искат стриктно етикетиране. Приблизително същият процент от запитаните предпочитат натуралните пред ГМ храните.

Испания
Проучване от центъра за социологични изследвания от 2001 говори, че 53% от испанците определят постиженията на генното инженерство за опасни за околната среда и 49% - опасни за хората. 92% считат етикетирането за абсолютно задължително.

Обединеното кралство
През 2001 г. 80% от англичаните считат, че месото от животни, хранени с ГМ храни трябва да се етикетира. 50% отхвърлят категорично консумацията на ГМ храни.

© 2003-2023  zazemiata.org